Komisja Europejska pokazuje kierunek zmian w produkcji żywności i rolnictwa w Unii

W Brukseli 20 maja Komisja Europejska przedstawiła dwie strategie – na rzecz bioróżnorodności oraz dotyczącej rolnictwa „Od pola do stołu„, mając nadzieje, że europejskie standardy będą kopiowane na  świecie, tak jak to było  w przypadku przechodzenia na odnawialne źródła energii. Po kilku miesiącach prac powstał dokument, który ma wyznaczyć tendencje w tym sektorze na kolejne lata. Pandemia dołożyła, jak przekonuje Komisja Europejska, kolejne  argumenty za zmianą  obecnego stanu relacji człowieka z naturą.

Kryzys w związku z koronawirusem pokazał, jak wszyscy jesteśmy bezbronni i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością człowieka a przyrodą. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej są wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla ludzkości. Będące w centrum Zielonego Ładu +Strategia na rzecz bioróżnorodności+ i +Od pola do stołu+ wskazują na nową i lepszą równowagę natury, systemów żywności i różnorodności biologicznej” – powiedział  Frans Timmermans, koordynujący prace nad propozycjami wiceszef KE

Europa ma podążać w kierunku ekologicznych upraw, tak aby w  ciągu najbliższych lat 25 procent obszarów rolniczych była pod nie przeznaczona. Plany  przewidują, że do 2030 r. przynajmniej 30 proc. europejskich ziem i obszarów morskich miałoby być chronione, a dodatkowo 10 procent pól miałoby stać się krajobrazami o dużej różnorodności. Zmiany te  bazowałyby się na istniejących obszarach Natura 2000, mając za zadanie  m.in. ochronę siedlisk i gatunków UE,  przywrócenie swobodnego przepływu ponad 25 tys. kilometrów rzek czy odwrócenie spadkowego trendu liczby ptaków, owadów, a zwłaszcza pszczół  w Europie. Do poprawy bioróżnorodności ma służyć też posadzenie ponad 3 miliardów drzew.

Przygotowana strategia przewiduje także ograniczenie o 50 proc. stosowanie chemicznych pestycydów do 2030 r, które mają zostać  zamienione przez  zrównoważone, biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne metody ochrony upraw oraz pestycydy niskiego ryzyka. Ma być ułatwione  wprowadzanie do obrotu pestycydów zawierających biologiczne substancje czynne oraz wzmocnienie  nadzoru nad tradycyjnymi środkami ochrony upraw. Ma być też ograniczona sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt hodowlanych i akwakultury, tak aby  odchodzić od chowu przemysłowego zwierząt. Od 2022 r. obowiązywać mają nowe przepisy weterynaryjne. W planach jest wsparcie dla rolników i rybaków, którzy już teraz zdecydują się przejść na „ekoprogramy” czyli zrównoważone praktyki produkcji żywności.  

Projekty zmian prawa UE  proponują też działania, które mają zapewnić ochronę zdrowia. Komisja chce m.in. zmienić sposób etykietowania żywności, pozwalając konsumentom na podejmowanie bardziej świadomych wyborów. Etykiety z przodu opakowania mają wskazywać wartości odżywcze produktu. Podejmowane będą też  inicjatywy mające służyć zmianie  składu  tak, aby   zmniejszać spożycie tłuszczów, soli i cukrów. KE chce zaproponować też zakaz dodawania cukrów w żywności dla dzieci.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *