Wybory prezydenckie w Polsce – jak głosować za granicą?

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Ogłosiła to 3 czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek.   

Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.

Aby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie, wyborca będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12. dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do piątego dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być  ustne, pisemne, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Polacy, którzy będą chcieli głosować za granicą, muszą  to zgłosić  do 15. dnia przed dniem wyborów czyli do 13 czerwca jako ostateczny termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Ustawa podaje, że „w przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie (…) może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców”.

Ustawa przewiduje również, że PKW będzie mogła zdecydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne. Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Ustawa dot. organizacji wyborów zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja  bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia, ale daje też prawo startu nowym kandydatom, o ile uda im się zebrać podpisy. Podpisy musi zebrać Rafał Trzaskowski, który zastąpił Małgorzatę Kidawę Błońską jako kandydat z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

W wyborach prezydenckich może startować każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, czyli komitet wystawiający kandydata musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów popierających kandydaturę.  

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2020  

Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15

Szymon Hołownia, jako kandydat obywatelski

Robert Biedroń, kandydat Lewicy

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji

Mirosław Piotrowski, prezes Ruchu Prawdziwa Europa

Stanisław Żółtek, prezes Kongresu Nowej Prawicy

Paweł Tanajno, kandydat bezpartyjny

Marek Jakubiak, lider Federacji dla Rzeczypospolitej

Na rozstrzygnięcie o ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy będzie miał 21 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

Wybory prezydenckie – dodatkowe informacje dla głosujących poza granicami Polski: www.gov.pl/web/wlochy/wybory-2020

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *