Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 – Polacy we Włoszech mogą głosować tylko korespondencyjnie w 3 komisjach

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie odbyłoby się  w obwodach utworzonych za granicą w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 .

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Ponieważ w Rzymie i Mediolanie będzie można głosować wyłącznie korespondencyjnie, wyborca wpisany do spisu wyborców na dzień 10 maja 2020 r., który zamierza głosować korespondencyjnie w wyborach 28 czerwca 2020 r. musi zakomunikować swój zamiar właściwemu konsulowi i podać adres do korespondencji najpóźniej do dn. 16 czerwca 2020 r.  jeśli był już wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zawiadomienia konsula będzie można dokonać w szczególności poprzez wprowadzenie aktualizacji w systemie e-wybory. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców. Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W przeciwnym razie nie otrzyma się pakietu wyborczego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgów konsularnych mediolańskiego i rzymskiego zostały utworzone 3 obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 159, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym I, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
  2. Obwód głosowania nr 160, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

3. Obwód głosowania nr 161, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym II z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

albo też bezpośrednio do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

  1. e-mailowo: [email protected],
  2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie lub telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1508.
  4. faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

albo też bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

  1. e-mailowo: [email protected],
  2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
  3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 20 4303, +39 06 36 20 4337,
  4. faksem, nr faksu: +39 06 80 66 0233.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym albo korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

Dodatkowe informacje: www.gov.pl/web/wlochy/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-w-2020-r

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka,  ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *