Zielone pomysły na odbudowę gospodarczą Europy po kryzysie

Pandemia SARS-CoV-2 wstrząsnęła  światem, testując wytrzymałość systemów opieki zdrowotnej i społecznej, całego społeczeństwa i gospodarki, ale nie  pokrzyżowała planów Unii Europejskiej w zakresie dochodzenia do neutralności klimatycznej.  

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu ma doprowadzić Europę do neutralności emisyjnej najpóźniej w 2050 roku poprzez transformację cyfrową czyli oparciu  inteligentnych systemach informatycznych. Wychodzenie z kryzysu gospodarczego ma odbyć się na zielono!

Komisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie finansowe – Next Generation EU – w wysokości 750 mld euro, wzmocni ono budżet Unii na lata 2021–2027 do 1,85 bln euro. Ma to ożywić gospodarkę i przestawić ją na całkowicie inne technologiczne i energetyczne ścieżki. Inwestycje publiczne mają za zadanie stymulować gospodarkę czyli pozwolić rozwijać się firmom, generować nowe miejsca pracy i popyt wewnętrzny.

W ramach Next Generation EU przewidziano m.in. wzmocnienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o 40 mld euro. Będzie to instrument, z którego skorzystają kraje takie jak Polska – oparte na węglu – chcące przyspieszyć dochodzenie do neutralności klimatycznej.

Duży nacisk położono na ochronę zdrowia oraz odbudowę  produkcji leków w Europie. Nowy Program UE dla zdrowia opiewa na kwotę 9,4 mld euro. Dziesięć razy tyle zostanie przeznaczone na program Horyzont Europa, gdzie prowadzone są badania w dziedzinie zdrowia, odporności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Ważnym elementem transformacji będą projekty z  zakresu energii odnawialnej, w szczególności wiatrowej i słonecznej, czy uruchomienie czystej gospodarki wodorowej w Europie.  

Cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają aktualne, a inwestycje przeznaczone na ich osiąganie mają przyspieszyć wychodzenie państw UE z obecnego kryzysu.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka,  ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *