Konsulat RP w Rzymie: Informacje dotyczące ewentualnej II tury wyborów

Osoby, które w pierwszej turze nie wpisały się do rejestru wyborców prowadzonego przez Konsula, mogą zagłosować w II turze wpisując się wyłącznie w poniedziałek29 czerwca 2020 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 (czasu lokalnego).

Ponowne głosowanie 12 lipca br. (w razie zarządzenia II tury wyborów)  – ogólne zasady głosowania:

1.   Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

Wyborcy zapisani na głosowanie korespondencyjne w I turze wyborów są automatycznie zarejestrowani na głosowanie w tej samej formie w II turze. Nie trzeba dokonywać ponownej rejestracji.

2.   Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w innym obwodzie?

Osoby, które w wyborach 28 czerwca br. zagłosowały korespondencyjnie w jednym z obwodów włoskich, a w II turze chcą głosować w innym obwodzie (np. w Polsce), będą mogły otrzymać od właściwego konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia takie będą wydawane od poniedziałku, 29 czerwca br. w godzinach pracy urzędów konsularnych. 

Uwaga!  Takie zaświadczenie nie może zostać wydane po wysłaniu pakietu do wyborcy. Prosimy zatem o niezwłoczny kontakt z własciwym urzędem konsularnym w razie potrzeby uzyskania zaświadczenia.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

  1.  e-mailowo:  [email protected],

2.      pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,

3.      faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

   

albo do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

1.      e-mailowo:  [email protected],

2.      pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,

3.      faksem, nr faksu: +39 06 80660233.

3.   Nie byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

System rejestracji nowych wyborców, podyktowany kalendarzem wyborczym, będzie czynny wyłącznie w poniedziałek29 czerwca 2020 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 (czasu lokalnego).

Wyborcy, którzy w I turze wyborów nie dopisali się do spisu wyborców prowadzonych przez Konsulów w Mediolanie i Rzymie będą mogli zrobić to poprzez: ► ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

albo też zgłaszając chęć udziału w II turze wyborów bezpośrednio do urzędów konsularnych:

Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

1.      e-mailowo: [email protected],

2.      pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,

3.      ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie lub telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1500 albo +39 02 45 38 1501.

4.      faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

1.      e-mailowo: [email protected],

2.      pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,

3.      ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 20 4303, +39 06 36 20 4337,

4.      faksem, nr faksu: +39 06 80 66 0233.

5. Osoby zapisane na wybory zarządzone na 10 maja br., które nie dokonały wyboru korespondencyjnej formy głosowania w terminie, będą mogły dopisać się na nowo do spisu wyborców w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *