Czy oszczędzać można razem z ubezpieczycielem?

Wiele osób narzeka na aktualne oprocentowanie lokat. Postanowiliśmy sprawdzić, czy propozycje ubezpieczycieli mogą stanowić dobrą alternatywę dla lokaty bankowej.

Po trzech kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, główna (referencyjna) stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi zaledwie 0,10%. Jest to rekordowo niski poziom. W takich warunkach oczywiście nie można spodziewać się wysokiego oprocentowania lokat. Mimo tego, wiele osób mocno narzeka na depozytową ofertę banków. Przyczyną jest fakt, że obecnie średnie oprocentowanie nowo zakładanych lokat nie przekracza 1,50%. W odpowiedzi na opisywaną sytuację, eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy oferta ubezpieczycieli może być alternatywą dla oszczędnościowych propozycji krajowych banków.

Ubezpieczyciele chronią też przed ryzykiem dożycia klienta

Tytułem wstępu warto wyjaśnić, że w przypadku wszystkich ubezpieczeń na życie mamy do czynienia z dwoma głównymi rodzajami ryzyk – śmierci klienta i/lub dożycia przez niego określonego wieku. W tym ubezpieczeniowym kontekście określenia „ryzyko” nie można oczywiście postrzegać tylko negatywnie. Przed ryzykiem dotyczącym śmierci chroni typowe ubezpieczenie na życie. Jeżeli natomiast chodzi o dożycie określonego wieku przez klienta, to również może być ono przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej. Właśnie dlatego istnieją ubezpieczenia na dożycie. Ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym jest dobrym przykładem polisy „na dożycie”. Zapewnia ono zwrot zaoszczędzonej kwoty i określonej premii po dożyciu przez klienta określonego wieku lub zakończeniu umowy. „Nie oznacza to, że po śmierci ubezpieczonego wszystko pieniądze przepadają i nie mogą być odzyskane przez spadkobierców. Wszystko zależy od konstrukcji umowy, która może określać zwrot składki na wypadek zgonu klienta” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele często łączą ze sobą polisy na życie i ubezpieczenia na dożycie. Taki łączony (hybrydowy) charakter mają między innymi popularne ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. W przypadku wspomnianych polis, dochodzi do podziału składki pomiędzy częścią ochronną (zapewniającą świadczenie po śmierci klienta) oraz częścią oszczędnościowo – inwestycyjną. „Każda osoba wybierająca ubezpieczenie na życie i dożycie, powinna dokładnie sprawdzić, jakie będą proporcje podziału wpłacanej składki. Warto pamiętać, że część z niej zostanie „zużyta” w celu zapewnienia bieżącej ochrony ubezpieczeniowej. Każda polisa na życie i dożycie dokładnie określa, na jaką kwotę może liczyć rodzina klienta w razie jego śmierci” – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Firmy ubezpieczeniowe proponują długie oszczędzanie …

Warto również nadmienić, że aktualnie produkty oszczędnościowe oferowane przez ubezpieczycieli mają raczej charakter długoterminowy. Sytuacja przedstawiała się nieco inaczej, gdy lokowanie pieniędzy w produkty ubezpieczeniowe dawało możliwość łatwego uniknięcia podatku Belki. Wówczas na rynku były dostępne tradycyjne polisolokaty. Te depozyty „opakowane” w ubezpieczenie (dla celów podatkowych), banki często oferowały w ramach współpracy z zakładem ubezpieczeń. „Opisywane produkty cechowały się ustalonym oprocentowaniem (podobnie jak zwykłe lokaty) i niezbyt długim okresem oszczędzania – na przykład 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Później mianem polisolokat zaczęto określać typowo inwestycyjne ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Dość szybko wyparły one z rynku tradycyjne polisolokaty, które przestały chronić klientów przed podatkiem Belki” – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

Obecnie długookresowy charakter posiadają nie tylko zwykle ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, ale również tzw. ubezpieczenia posagowe. Warto krótko wyjaśnić zasady działania tych polis, które wzbudzają zainteresowanie rodziców oraz dziadków. Ubezpieczenia posagowe często są nabywane z okazji ważnych wydarzeń w życiu dziecka. Zgodnie ze swoją nazwą, zapewniają one młodemu człowiekowi swoisty posag, czyli kwotę przydatną do rozpoczęcia samodzielnego życia. Trzeba również podkreślić, że polisa posagowa oprócz zabezpieczenia kwot przekazywanych przez rodzinę, posiada równocześnie funkcję ochronną. „Takie ubezpieczenie może zapewnić np. wypłatę kwoty określonej w umowie po śmierci rodzica lub poważnym wypadku dziecka. W pierwszym wariancie, wypłata dla dziecka będzie polegała na przekazywaniu przez ubezpieczyciela comiesięcznej renty” – tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Polisowe oszczędności są chronione inaczej niż bankowe

Ze względu na charakter ubezpieczeń oszczędnościowych oraz inwestycyjnych, każdą propozycję dotyczącą takich polis trzeba oceniać indywidualnie. Natomiast porównując opisywane produkty do lokat bankowych, warto pamiętać, że zapewniają one również ochronę ubezpieczeniową. Podobnie jak w przypadku każdej innej polisy, ubezpieczyciel każe sobie płacić za gotowość do wypłaty świadczenia. „Osobną kwestią są opłaty likwidacyjne, które zniechęcają klientów do rezygnacji z długookresowych polis oszczędnościowych oraz inwestycyjnych w pierwszych latach trwania umowy. Po wyrokach sądów oraz interwencjach UOKiK-u i Rzecznika Finansowego, wspomniane opłaty są już znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu” – zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Każda osoba zastanawiająca się nad polisą o charakterze inwestycyjnym lub oszczędnościowym, powinna też pamiętać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie chronił wpłaconych środków na wypadek upadłości ubezpieczyciela. W przypadku niektórych ubezpieczeń, rolę gwaranta odszkodowań i oszczędności pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. „Jeżeli upadnie zakład ubezpieczeniowy, co jest mało prawdopodobne, to UFG wypłaci posiadaczom polisy na życie i/lub dożycie 50% ich wierzytelności, ale nie więcej niż 30 000 euro. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do depozytów z jednego banku lub SKOK-u zapewnia natomiast klientowi zwrot do 100 000 euro” – podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *