Zmiany podatkowe w 2020

Początek nowego roku kalendarzowego wiąże się jak zwykle z pewnymi zmianami w prawie podatkowym. Ten rok ma być czasem dokładnego uszczelniania systemu podatkowego, co widać w wielu nowo wprowadzonych regulacjach. Czekają nas kolejne obowiązki nakładane na podatników, ale także duże uproszczenia, które mogą być dla nas sporym ułatwieniem.

Proste do złożenia podatki dochodowe

Składając w tym roku swoje zeznania podatkowe, mogliśmy się spotkać z bardzo ciekawej usługi polskiego fiskusa, mianowicie z automatycznego wypełniania zeznać PIT. Taka opcja pozwala nam na zaoszczędzenie wiele cennego czasu, na corocznym wypełnianiu wniosków. Widać, że nasze państwo dąży do cyfryzacji, co ułatwi życie milionom polaków.

Zaszły także widocznie zmiany w zakresie leasingu pojazdów, z takiej usługi korzysta wiele przedsiębiorców. Od roku 2020 maksymalną kwotę, jaką możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu to 150 tysięcy złotych, jeśli chodzi o auta osobowe spalinowe i 225 tysięcy złotych w przypadku samochodów elektrycznych. Zmieniły się również zasady zaliczania wydatków eksploatacyjnych, zmniejszyła się przez to opłacalność korzystania z aut klasy premium w prowadzonej firmie.

Inne zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Początek tego roku to również zmiany zasad wystawiania faktur, jeśli chodzi o sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej. Od stycznia taka faktura może być wystawiona jedynie wtedy, kiedy na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. Dzięki temu ustawodawca chce podjąć walkę z przypadkami wystawiania faktur na podstawie zgromadzonych paragonów zostawionych przez swoich klientów oraz odliczania od nich podatku VAT. Wszelkie odstępstwa będą groziły dosyć wysokimi sankcjami.

Osoba wystawiająca fakturę na podstawie paragonu, na którym nie widnieje NIP, będzie musiała liczyć się z nałożeniem kolejnych zobowiązań podatkowych do 100 procent kwoty podatku wskazanego na fakturze. Taka sankcja może grozić także nabywcy. Bardzo ważne będzie więc podawanie swojego NIP przy zakupie, gdyż sprzedawca może odmówić wystawienia faktury.

Zniwelowanie zatorów płatniczych przedsiębiorstw

Od tego roku podatnicy zarówno PIT, jak i CIT będą mogli zastosować tak zwaną ulgę na złe długi, kiedyś taką możliwość mieli wyłącznie podatnicy VAT. Wierzyciel może w ten sposób zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności, o ile nie zostanie ona uregulowana czy też zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływ terminu jej płatności. Termin ten został zawarty na fakturze czy w umowie. Taka zmiana ma na celu pomoc w zniwelowaniu występujących zatorów płatniczych przedsiębiorstw i ułatwić prowadzenie firmy.

Ułatwienia dla firm dotyczące spadku

Bardzo dobrą zmianą dla podatników PIT jest przyjęcie propozycji, zgodnie z którą całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi także udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany jedynie przez żyjącego współmałżonka. Pomija się prawo do udziału w zysku nabywców, w udziale zmarłego małżonka. W ten sposób przyjmuje się, iż żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, także udziały zmarłego małżonka oraz wszelkich uzyskanych w tym czasie składników majątku przedsiębiorstwa.

Jakie jeszcze zmiany nastąpiły od 1 stycznia 2020 roku?

Organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będące podatnikami CIT zostały zobowiązane do przygotowywania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej

  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych uzyskanych z rejestru PESEL
  • nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia się oraz prowadzenia procedur
Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowymDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *