Rekordowy globalny dług

Reuters, powołując się na dane Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF), poinformował, że światowy dług osiągnął w pierwszym kwartale 258 bln dolarów, co stanowi 331 proc. globalnego PKB. Ten rekordowy wynik jest efektem pandemii koronawirusa i spowodował wzrost zadłużenia o 10 pkt. procentowych, Zadłużenie rządów, firm, instytucji finansowych oraz gospodarstw domowych wzrosło w marcu w sposób niepokojący. Ogółem emisja długu brutto osiągnęła od marca do czerwca 12,5 bln dolarów, dla porównania średnia kwartalna w 2019 roku była na poziomie 5,5 bln dol. Ponad 60 proc. tej kwoty wygenerowały rządy.

Chociaż wzrost poziomu zadłużenia budzi obawy dotyczące możliwości jego obsługi, ponad 92 proc. długu publicznego ma rating inwestycyjny – podano w raporcie IIF. Dług gospodarek rozwiniętych przekroczył 392 procent PKB, w 2019 wynosił 380 proc. W tej statystyce przoduje Kanada, Francja, Norwegia i Stany Zjednoczone.
Z kolei zadłużenie gospodarek rozwijających się wzrosło z 220 do 230 proc.

Korespondencja Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *