Forum Ekonomiczne w Karpaczu zakończone

Forum Ekonomiczne, które co roku odbywało się w Krynicy Zdroju, w 2020 roku przeniesione zostało do Karpacza –  od 8 do 10 września w Hotelu Gołębiewski odbyła się XXX edycja wydarzenia. 

Decyzja o zmianie lokalizacji była trudna, ale podjęliśmy ją w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych gości – przekazał w oświadczeniu Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego, dodając:  

Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo gości postanowiliśmy zatem przenieść Forum Ekonomiczne do Karpacza, który znajduje się w strefie zielonej.

Forum Ekonomiczne to od prawie 30 lat przestrzeń spotkań i dyskusji na tematy gospodarcze.  W tym roku odbyło się ono pod  hasłem Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”

Na tej jednej z  największych w Europie Środkowo-Wschodniej platformie spotkań dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale i przedstawia konkretne rozwiązania. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego to szansa na wypracowanie nowych rozwiązań na bazie rzeczowej wymiany poglądów.

Najbardziej wyczekiwana dyskusja FE2020 – sesja plenarna dotycząca Europy po pandemii.

W panelu wzięli udział: Luca Steinmann – Włochy, Dziennikarz i Analityk Geopolityczny,
Limes, Italian Review of Geopolitics, Vincenzo Bassi – Włochy, Przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, Swiatłana Cichanouska – Białoruś, Liderka Opozycji Białoruskiej, Jacek Czaputowicz – Profesor, Uniwersytet Warszawski, Markus Meckel – Niemcy, były Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej.

 Swiatłana Cichanouska, Liderka Opozycji Białoruskiej poruszająco mówiła o sytuacji w swoim kraju: 

– Wszystkie kraje demokratyczne wspierają naród białoruski. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc. Prosimy wszystkie kraje o uszanowanie suwerenności naszego kraju. Nasze demonstracje były całkowicie pokojowe i ciągle są tłumione przez władzę. Stworzyliśmy Radę Koordynacyjną, która miała prowadzić dialog z politykami. Chcemy żeby Prezydent Łukaszenka ustąpił i żeby więźniowie polityczni zostali uwolnieni. Jesteśmy pewni, że uda nam się odnieść zwycięstwo. Stworzymy rząd, wybierzemy Prezydenta i dzięki temu stworzymy relacje gospodarcze z innymi krajami. Nie możemy przewidzieć tego co się dzieje w naszym kraju. Władze ignorują Radę Koordynacyjną i posługują się tymi metodami, które stosowali wcześniej: zastraszanie i przemoc wobec opozycjonistów. Jeśli przemoc będzie się utrzymywać, władze przekroczą pewną linię, wtedy zwrócimy się pomoc do innych krajów. Chciałabym, aby inne państwa były neutralne i wyraźnie mówiły jednym głosem. To nie jest normalne, że w XXI wieku dochodzi do takich aktów przemocy. Powinniśmy mówić o swoim kraju innym przywódcom i innym krajom. Nie chcemy wojny, nie chcemy walk. Nasza walka jest tylko w naszym kraju. Sankcje są w porządku ale to jest indywidualna kwestia każdego kraju. Poruszanie tematu Białorusi to jedyna rzecz, którą można teraz zrobić. Jeśli będziemy potrzebować pomocy jestem pewna, że wiele krajów jej udzieli. Solidarność jest dla nas niezwykle ważna. Widzimy, że są ludzie, którzy są zainteresowani sytuacją w naszym kraju.

Były Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz  zauważył analogię pomiędzy obecną sytuacją opozycji na Białorusi a polską “Solidarnością”:
-Doceniam i szanuję pokojowe protesty na Białorusi. My bardzo długo w Polsce pracowaliśmy nad zmianą systemu. Jak pamiętamy rok 89, to był czas dialogu między przedstawicielami Solidarności a reżimowymi władzami. Te rozmowy doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych i demokratycznych wyborów. Na Białorusi rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Polska powinna wspierać duchowo, mentalnie i materialnie. Premier Morawiecki ogłosił znaczną finansową pomoc dla osób, które są prześladowane. Odbyło się już jedno spotkanie między Premierem a przedstawicielami opozycji na Białorusi. Powinniśmy także dbać o interes Unii Europejskiej. UE i Stany Zjednoczone powinny wywierać presję na Rosji żeby nie angażowała się w sprawy wewnętrzne Białorusi. To co dzieje się na Białorusi daje nam nadzieje, że warto walczyć o ideały.

Nawiązał do „Solidarności” także  Vincenzo Bassi:

– Pierwszy raz kiedy usłyszałem o tym ruchu od razu przyszło mi na myśl jak wiele to ma wspólnego z “Solidarnością”. “Solidarność” to był ruch rodzin. Jest wiele osób, które wychodzą na ulice reprezentując swoje rodziny. Pani wie jakie potrzeby ma Pani kraj. My tego nie znamy, nie chcemy niczego narzucać. Ja pochodzę z Włoch i w przeszłości mieliśmy liczne związki z Białorusią. Możemy udzielić pomocy białoruskim rodzinom. Demokracja tworzy się z rodzin. Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego zostanie zapamiętana także z obszernego „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”, który  był punktem wyjścia do wielu dyskusji.

– Głównym celem tego raportu było przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów Europy środkowo- wschodniej na przestrzeni ostatnich 30 lat. W międzyczasie zdarzyła się pandemia i trzeba było dopisać część dotyczącą sytuacji pandemicznej i gospodarki obecnie a gospodarki w przeszłości – powiedział Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

  – Kraje Europy środkowo-wschodniej wykorzystały swoją szansę przez te 30 lat i widać ten znaczący rozwój gospodarczy. Polska jest liderem, u nas widać wzrost gospodarczy najbardziej. Jednak, pandemia spowodowała w gospodarce spustoszenie. Polacy są narodem przedsiębiorczym i można mieć nadzieje, że ze względu na to dobrze poradzimy sobie z pandemią i wykorzystamy swoje szanse. Drugi raz gospodarki nie da się zamrozić – dodał   prof. Piotr Wachowiak.

Rządy wszystkich europejskich krajów przyjmują własne strategie radzenia sobie z kryzysem pandemicznym. Istnieją obawy, że nagły kryzys pogłębi nierówności ekonomiczne. Jednak Polska od lat próbuje zmniejszyć te różnice – Z perspektywy rozwoju Polski i nadrabiania dystansu do tych krajów wyżej rozwiniętych, trzeba zwrócić uwagę, że nasz kraj ten dystans zawsze nadrabiał.

Obstawiam, że spadek PKB w tym roku wyniesie około 2-3%. Ten obraz wygląda znacznie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. – podkreślił  prezes Paweł Borys, partner Raportu.

-Polska najszybciej dogoniła poziom PKB względem krajów UE. Polsce udało się już przegonić Grecję, jeśli chodzi o poziom PKB per capita według parytetu siły nabywczej. Jednak kraje Europy środkowo- wschodniej nie były w stanie stworzyć solidnych podwalin trwałego wzrostu gospodarczego – mówił dr Piotr Maszczyk jeden z członków zespołu autorskiego.

Każda z trzynastu części raportu dotyczy innego aspektu gospodarki. Największe zainteresowanie wzbudziła to jaka jest pozycja Polski na tle innych krajów regionu – Większość krajów zareagowała spadkiem produkcji przemysłowej i spadkiem inwestycji. W naszym regionie spadki PKB były mniejsze niż w Unii jako całości. Gospodarka została zainfekowana przez wirus niepewności. Każdy z badanych krajów inaczej zareagował na kryzys i szok popytowo-podażowy. Najtrudniejsze do zwalczania jest pogorszenie nastrojów uczestników działalności gospodarczej – oceniła prof. Elżbieta Adamowicz. Strona internetowa raportu:

www.forum-ekonomiczne.pl

Korespondencja:  Ewa Trzcińska, dziennikarka,  ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1 + 6 =