Europa przyszłości według przewodniczącej Komisji Europejskiej

W środę  Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim półtoragodzinne, bardzo emocjonalne przemówienie. Było ono poświęcone  kluczowym dla unijnej polityki sprawom a także pokazywało inicjatywy pozwalające na wyjście z kryzysu. Europosłowie dostali list intencyjny z  propozycjami KE na najbliższy rok.

Do najważniejszych postulatów można zaliczyć powołanie europejskiej unii zdrowia, kolejne progi  zwiększenia  redukcji emisji CO2 do 2030r.(do co najmniej 55%), zapowiedź „cyfrowej dekady Europy” oraz rozwiązania dotyczące krajowych płac minimalnych.

Komisja Europejska chce aby w Programie Odbudowy Next Generation EU położyć nacisk na środowisko i zmiany klimatu, gospodarkę  cyfrową oraz to co teraz jest szczególnie aktualne – uodpornić  Unię na kryzysy m. in. poprzez konsolidację rynku wewnętrznego oraz dywersyfikację łańcuchów dostaw. Celem krótkoterminowym jest wyjście z recesji, a długoterminowym modernizacja gospodarki UE oraz wzrost globalnej konkurencyjności.

Ucyfrowienie całej gospodarki wymaga mi.in. dostępności taniego  i bardzo szybkiego internetu. Kolejny problem, z którym zmaga się UE to ciągły brak jednolitego rynku  pracowników, który pozwalałby firmom, jak słusznie zauważyła Von der Leyen, na korzystanie z efektu skali, zwiększając  ich globalną konkurencyjność. To jednak tylko słowne zapowiedzi, za którymi jest przepaść jeśli chodzi o fakty.  

Najważniejsze punkty listu intencyjnego
• Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna powołać fundamenty Europejskiej Unii Zdrowia, czyli poszerzyć kompetencje UE o sprawy związane ze zdrowiem publicznym.
• Powołanie nowej europejskiej agencji BARDA (Agency for Biomedical Advanced Research and Development), zajmującej się zaawansowanymi badaniami biomedycznymi i rozwojem

Globalny szczyt zdrowia  w 2021r. pod przewodnictwem Włoch.
• Środki dla NextGenEU   związane z poszanowaniem praworządności.

 Narzędziem do wyjścia UE z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa jest  NextGenEU w wysokości 750 mld euro, z czego 20% tej kwoty to wydatki cyfrowe, a 37% to projekty ekologiczne

• Wzmocnienie międzynarodowej roli euro.
• Wzmocnienie rynku wewnętrznego
• Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej i ram polityki konkurencji (pierwsza połowa 2021r.)
• Podatek cyfrowy.

Klimat
• Zwiększenie z 40 do co najmniej 55% unijnych celów w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 r.
• Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego energii i klimatu do lata 2021r.
• Prace nad mechanizmem granicznego podatku węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism).
• Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jakonarzędzie łagodzenia trudności społecznych związanych z zieloną transformacją naszych gospodarek.
• Budowa miliona punktów ładowania elektrycznego.
• Budowa Europejskich Dolin Wodoru na obszarach wiejskich.
• NextGenEU będzie wspierać nowe technologie w sektorze budowlanym – nowy „Europejski Bauhausu”.

Sprawy społeczne
•   SURE jako instrument wsparcia pracowników.
•   UE przygotowuje propozycję prawną dotyczącą krajowych ram w zakresie płacy minimalnej. Jednak będzie to tylko propozycja, tak aby praca w Unii była  godna

Sprawy cyfrowe
• Przed nami cyfrowa dekada dla Europy  z  20% wsparciem finansowym NextGenEU. • UE zbuduje europejską chmurę w oparciu o GAIA X.
• W 2021  nowe prawo dotyczące bezpiecznej tożsamości cyfrowej

 • 8 mld euro na badania nad super komputerami „made in Europe”.
 

Sprawy międzynarodowe
• Współpracy międzynarodowej i odrzucenie podejścia „Europa pierwsza”.
• Propozycja głosowania większością kwalifikowaną w zakresie polityki zagranicznej, przynajmniej w zakresie praw człowieka i sankcji.
• Krytyka ostatnich poczynań Rosji (w tym tych związanych z otruciem A. Navalnego) jako modelu działania Rosji już wcześniej, m. in. w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii.  

• UE będzie pracować nad nową agendą transatlantycką i nowymi stosunkami z Wielką Brytanią – UE potrzebuje „nowego początku ze starymi przyjaciółmi”. Von der Leyen równocześnie ostro skrytykowała brytyjską ustawę o rynku wewnętrznym.
• Sojusz na rzecz sprawiedliwego globalnego porozumienia z podobnie myślącymi partnerami.
• „Chiny są partnerem negocjacyjnym, konkurentem gospodarczym i rywalem systemowym” – respektowanie zasady wzajemności oraz sprawiedliwego dostępu dla naszych firm na ich rynku.
• Wsparcie dla obywateli Białorusi.
Szczepionka anty-covid dostępna dla wszystkich obywateli świata. Środki na dziś na ten cel to 60 mld euro w ramach współpracy z 20 krajami.

Prawa człowieka
 • Nowy pakt w sprawie migracji w najbliższych dniach.
• Propozycja KE w sprawie mowy nienawiści, jako że w Europie nie ma miejsca dla dyskryminacji, rasizmu i antysemityzmu.

Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu parlamentarnym zmierzyła się z najważniejszymi problemami przed którymi stoi Unia Europejska. Ile z tych postulatów to tylko puste słowa, a ile przeobrazi się w konkretne rozwiązania czas pokaże. Jedno możemy już dziś powiedzieć – kierunek  w jakim zmierza Europa jest słuszny.

Korespondencja:  Ewa Trzcińska, dziennikarka,  ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
One thought on “Europa przyszłości według przewodniczącej Komisji Europejskiej

  1. ala

    Czy ktoś to może zalinkować i przetłumaczyć dla: pana Dudy, Kaczyńskiego, Macierewicza, Misiewicza, Bosaka…
    Bo wydaje się że żyją alternatywną rzeczywistością.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *