Jak wyrobić książeczkę żeglarską? Sprawdź nasz poradnik!

Za podstawowy dokument marynarza uznaje się książeczkę żeglarską. Oprócz tego, że potwierdza tożsamość jej posiadacza, zawiera również dane o stanie zdrowia i przebiegu pracy, czyli doświadczeniu morskim. Traktowana jest jako służbowy paszport, dzięki temu marynarz może przekroczyć granicę swojego państwa i wpłynąć do każdego portu na świecie. Gwarantuje możliwość powrotu do swojego kraju, nawet po upływie terminu ważności i nie tylko drogą morską. Dokument ten otrzymuje się od dyrektora urzędu morskiego w kraju lub urzędu konsularnego za granicą.

3 kroki do uzyskania książeczki żeglarskiej

Po pierwsze, należy zacząć od ukończenia szkolenia, które zawiera tematykę z zakresu elementarnej pomocy medycznej, technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej i odpowiedzialności wspólnej oraz bezpieczeństwa własnego. Dowód ukończenia szkolenia należy dołączyć do pozostałych dokumentów, które będą składane z wnioskiem.

Po drugie, konieczna jest wizyta u uprawnionego lekarza, który na podstawie badań, wyda zaświadczenie o stanie zdrowia. Świadectwo to potwierdza zdolność wnioskodawcy do pracy na statku. Spis uprawnionych lekarzy do wydawania tej opinii znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego.

Po trzecie, należy złożyć wniosek (wraz z wcześniej uzyskanymi dokumentami: dowód ukończenia szkolenia, świadectwo od lekarza- oryginał i kopię) do Urzędu Morskiego, osobiście lub w postaci elektronicznej (wymaga się wtedy podpisu elektronicznego, który weryfikowany jest certyfikatem). Do wniosku dołączamy 3 zdjęcia w formacie paszportowym, które były wykonane do pół roku wstecz. Wraz z dokumentami przedstawiamy dowód uiszczonej opłaty za wydanie książeczki (50 EUR lub 25 EUR) oraz dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Kto może się ubiegać o książeczkę żeglarską?

Aby ubiegać się o książeczkę żeglarską, należy spełnić jeden z warunków. Należy mieć odpowiednie kwalifikacje morskie, czyli przedstawić świadectwo lub dyplom morski. Drugim rozwiązaniem jest przejście wcześniej wspomnianego szkolenia, które kończy się zdobyciem certyfikatu na podstawie Konwencji STCW.

Osoba będąca w stosunku pracy na statkach z armatorem również może złożyć wniosek o książeczkę (wymagane jest wtedy oświadczenie armatora o rodzaju zawartej umowy). Prawo to przysługuje również uczniom i studentom szkoły morskiej, by mogli odbyć obowiązkowe praktyki. Jeśli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych i oświadczenie dyrektora szkoły. W przypadku studenta należy okazać zaświadczenie od rektora, potwierdzające aktywny status studenta.

Gdy wniosek o uzyskanie książeczki żeglarskiej jest rozpatrzony pozytywnie, należy się po nią udać osobiście. Jeśli nie ma takiej możliwości, może odebrać ją osoba upoważniona notarialnie przez wnioskodawcę. W tym wypadku odbierający musi okazać również dowód osobisty lub paszport.

Gdy utraciliśmy książeczkę żeglarską…

Gdy zdarzy się tak, że z jakichś przyczyn dokument ten uległ zniszczeniu lub go zgubiliśmy, istnieje możliwość wyrobienia nowego. Aby otrzymać duplikat, konieczne jest złożenie wniosku z dołączonymi zdjęciami, kserem dowodu osobistego lub paszportu, dowodem zapłaty i oświadczeniem, w którym precyzujemy sposób utracenia książeczki. Po dostarczeniu tych dokumentów oczekujemy na możliwość odbioru nowego egzemplarza książeczki żeglarskiej.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z hms-assistance24.comDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *