VI Międzynarodowe Biennale Miniatur „Opowiedz mi o Polsce roku 1920”

Organizatorzy zapraszają do udziału w VI Międzynarodowym Biennale Miniatur „Opowiedz mi o Polsce roku 1920”. Termin składania prac upływa 31 października 2020.


Zachowanie pamięci o tamtych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem, bo
świat chętnie napisze nową historię z Polską w roli oprawcy. ” Kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest szacunku
teraźniejszości ani prawa do prawa do przyszłości” Józef Piłsudski.

Regulamin
Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

Cele:
Poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną 1920 roku. Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji prac młodych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznymi.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych w wieku od 14 do 20 lat. Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby związane tematycznie z wydarzeniami 1920 roku na ziemiach polskich.
Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.
Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm
Technika wykonania prac – dowolna.
Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy
zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę zgodną z załącznikiem nr 1.
Szkoły wysyłające prace na Biennale proszone są o dołączenie listy uczestników.

Prace należy nadesłać do dnia 31 marca 2020 roku na adres organizatora:
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
ul. Zapiecek 4; 87-800 Włocławek
POLSKA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.possp.pl
Kryteria oceny:
• zgodność z tematem
• regulaminowy format prac
• koncepcja autorska
• poprawność kompozycyjna i adekwatne do tematu pracy wykorzystanie środków plastycznych
• odpowiednia oprawa prac — nie kolidująca z charakterem
Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu pocztowego.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i wchodzą w skład kolekcji organizatora konkursu.
Każdy uczestnik otrzyma katalog Biennale.


Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela komisarz Biennale lub dyrektor szkoły.
e -mail: [email protected]
www.possp.pl

Załącznik nr 1

imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………………………………..
data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………
tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
e-mail szkoły ………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ……………………………………………………………………………………………………………….
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *