Kolejne trudne miesiące przed światową gospodarką – jak je przetrwać

Obserwując sytuację w różnych krajach świata i widząc, jak Covid eskaluje, nie ma co zakładać, że jakiś kraj będzie zieloną wyspą bez pandemii. Musimy się przygotować na kolejne bardzo trudne dla gospodarki, ale i dla każdego z nas miesiące. Wiele instytucji biznesowych tak polskich jak i włoskich postuluje aby powstała specjalna jednostka, która zarządzałaby wszystkim, co związane jest z pandemią, koordynując prace resortu zdrowia, inspekcji sanitarnej i całej służby zdrowia. Wszyscy już wiemy, że sytuacja jest kryzysowa i potrzebujemy specjalnych antykryzysowych rozwiązań. Niezbędne jest udrożnienie systemu testowania oraz opieki nad osobami zakażonymi i chorymi.  Jasne procedury i zasady są po prostu niezbędne. Już z praktyki ostatnich miesięcy widać, jak bardzo potrzebne jest uregulowanie stosunku pracy podczas pandemii. Praca zdalna wymusza nowe rozwiązania, np. jak postuluje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, nowej elastycznej organizacji czasu pracy, tak by umożliwić rozliczanie czasu pracy w 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Byłaby to pomoc dla firm w przypadku okresowych spadków zamówień czy koniecznych przestojów ekonomicznych.

Niektóre branże nie przetrwają bez tarcz osłonowych. Chodzi tu np. o sektor targowy, eventowy czy restauracyjny.  Ze swojej strony dodałabym też – obserwując rynek włoski – sektor przewodników turystycznych, tłumaczy czy hostess.  W tych działach gospodarki nie bardzo możemy liczyć na szybką poprawę.

Kolejne proponowane rozwiązania, które powinny wprowadzać rządy to zmniejszanie obciążeń fiskalnych. W Polsce, jak apeluje Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, rząd powinien odstąpić od zamiarów opodatkowania spółek komandytowych. Powinno się też zrezygnować z większego, niż przewiduje ustawowy algorytm, wzrostu płacy minimalnej, bo ani pracowników, ani pracodawców, ani budżetu na to nie stać. Pełne oskładkowanie umów zlecenia i umów o dzieło, które ma wejść  od 2021 r tez powinno być przełożone. To moment wspierania firm zagrożonych upadkiem. To moment utrzymania zatrudnienia. Organizacja Pracodawcy RP podkreśla, że w dobie kryzysu pandemicznego i gospodarczego za absolutnie niewskazane należy uznać wprowadzanie jakichkolwiek nowych obciążeń w postaci opłat czy podatków.

Również obciążenia administracyjne powinny być ograniczane do minimum. Takie działanie jest niezbędne w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości przetrwania czasu gorszej koniunktury.  

Biznes całego świata zwraca się do rządów o przegląd wszystkich przepisów i wprowadzenie tzw. ustaw covidowych aby nie obciążać firm, przyspieszyć zwroty VAT, po prostu dać firmom większą szansę na przetrwanie.

Poniżej dane z GUS dotyczące wpływu pandemii na gospodarkę we wrześniu 2020 w porównaniu z 2019 rokiem i ile miesięcy firmy z poszczególnych sektorów mogą przetrwać, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie.  

Oczywiście, niektóre sektory nie odczują skutków pandemii albo wręcz będzie to dla nich okres prosperity. Jednak dla większości to czas próby, to wyzwanie z którym nie powinni mierzyć się sami.

źródło: GUS

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Prezes CAPI – PIBW. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.