Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przypomina o trwającym Konkursie o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny”. Prace konkursowe można przesyłać do 30 listopada br.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu, w kontekście stulecia tego wydarzenia, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Polaków ponad granicami łączy pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych.

W stulecie Bitwy Warszawskiej chcielibyśmy zainspirować dziennikarzy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy wśród Polaków żyjących poza granicami jest żywa pamięć o zwycięskiej bitwie i jej bohaterach i czy pamięć historyczna ma wpływ na kształtowanie  postaw współczesnych Polaków żyjących poza granicami. Czy dla ludzi żyjących dziś z dala od ojczyzny słowa Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny” mają znaczenie i  praktyczny wymiar.

Senat chciałby wiedzieć:

– czy Bitwa Warszawska stanowi ważną część pamięci narodowej,

– czy wpisuje się ona w osobiste historie Polaków żyjących z dala od ojczyzny,

– czy Polonia i Polacy za granicą celebrują ważne dla naszego państwa rocznice, czy gromadzą pamiątki, wspomnienia,

– czy pamięć o tych wydarzeniach buduje wspólnotę narodową, czy inspiruje do działania,

– czy młodzi ludzie żyjący poza granicami szukają wzorców w bohaterach tamtych czasów, czy interesują się historią swojej ojczyzny, czy ją rozumieją, potrafią krytycznie patrzeć na dzieje swojego narodu i wyciągać z nich wnioski,

– czy świadomość historyczna może zostać przekuta w sukces w kraju zamieszkania, czy może dać siłę potrzebną, by zostawić swój ślad i wnieść własne wartości  w życie społeczności tych krajów.

Senat pragnie pobudzić do refleksji nad współczesnym patriotyzmem, nad budowaniem tożsamości i wspólnoty narodowej. Ta refleksja będzie pomocna w podejmowaniu takich działań, by łącząca nas pamięć o pokoleniach naszych przodków umacniała więzi łączące Polonię i Polaków z zagranicy z Polakami w kraju. 

W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów. Warunkiem udziału w konkursie jest:  opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 25 listopada  2020 r. i przesłanie jej do 30 listopada br. na adres Kancelaria Senatu – Dział Prasowy, ul.  Wiejska 6, 00 -902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Senatu w zakładce „Dla mediów” oraz dostępny pod linkiem :

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/2022/890/1/regulamin_konkursu_2020_r_1.pdfDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *