Czy zatrudnienie bezrobotnych kobiet może się wreszcie opłacać?

Rząd włoski chce dofinansowywać zatrudnienie bezrobotnych kobiet wprowadzając projekt o nazwie Bonus Donne Disoccupate. Projekt ma na celu zmniejszenie gap gender we Włoszech, a więc różnicy w dochodach kobiet i mężczyzn, oraz prymatu mężczyzn w znajdowaniu nowych miejsc pracy.

Planuje się obniżenie o 50% obowiązkowych składek wpłacanych do INPS dla pracodawców zatrudniających bezrobotne kobiety. Ulgi podatkowe będą obowiązywać 12 miesięcy przy zatrudnieniu kobiet na czas określony i 18 miesięcy w przypadku kobiet zatrudnionych na czas nieokreślony. Dodatkowym wymogiem jest zatrudnienie kobiet, które są zameldowane we Włoszech, w rejonach biedniejszych, głównie na południu kraju.

Podobne ulgi będą wprowadzane w pozostałych częściach Włoch przy zatrudnieniu kobiet bezrobotnych na okres przynajmniej 24 miesięcy.

Aby skorzystać z możliwości obniżenia podatku pracodawca musi złożyć wniosek do urzędu INPS.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *