Szczepionka Covid-19 – to co powinieneś wiedzieć: 31 pytań i odpowiedzi

Poniżej podajemy pytania i odpowiedzi dotyczace szczepionki dostępnej już we Włoszech ,,COVID-19 Comirnaty – BioNTech/Pfizer,,

1.Czym jest szczepionka i do czego służy?

Szczepionka COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) to szczepionka przeznaczona do zapobiegania choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) dla osób powyżej 16 roku życia. Zawiera cząsteczkę  informacyjną RNA (mRNA) z instrukcjami tworzenia białka znajdującego się na SARS-CoV-2, wirusie odpowiedzialnym za COVID-19.

Szczepionka nie zawiera wirusa i nie może powodować choroby.

2.Czy zaszczepieni będą tylko obywatele Włoch?

Zgodnie z systemem priorytetowym określonym w programie szczepień, zaszczepione zostaną wszystkie osoby przebywające we Włoszech, zameldowani, posiadający lub nieposiadający pozwolenia na pobyt, zgodnie z art. 35 ujednoliconej ustawy o imigracji.

3.Kiedy mogę sie zaszczepić?

W pierwszej fazie, w pierwszym kwartale roku zostaną zaszczepieni pracownicy służby zdrowia oraz  personel domów starców i ich podopieczni , mundurowi. Potem reszta populacji, zaczynając od osób najbardziej wrażliwych, takich jak osoby starsze lub osoby z wcześniejszymi chorobami.

4.Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia szczepienia?

Ważny dokument tożsamości i karta zdrowia. Przydatne może być również posiadanie dokumentacji medycznej, która pomoże szczepiącemu ocenić stan fizyczny.

5.Z kim mam się skontaktować, aby się zaszczepić?

Kampania szczepień odbędzie się w kilku następujących po sobie fazach, obywatele zostaną zapraszani do przeprowadzenia szczepień w kolejności priorytetowej określonej przez ryzyko zakażenia  i rozwoju choroby o poważnych konsekwencjach.

W początkowej fazie szczepienia będą zarezerwowane dla personelu medycznego oraz dla personelu i gości domów opieki  osób starszych. Szczepienia będą przeprowadzane przez personel ośrodków szczepień

6.Ile kosztuje szczepienie?

Szczepienie jest bezpłatne dla każdego.

7.Czy można zaszczepić się prywatnie za opłatą?

Nie, obecnie dostępne szczepionki będą stosowane wyłącznie w placówkach określonych w Programie Szczepień i nie będą dostępne w aptekach ani na rynku prywatnym. Zdecydowanie odradza się próbę uzyskania szczepionki w inny sposób lub przez Internet. Kanały te nie dają żadnej gwarancji jakości produktu, który może być nie tylko nieskuteczny, ale także niebezpieczny dla zdrowia.

8.Czy  szczepionki wystarczą dla wszystkich i czy można wybrać rodzaj szczepionki?

Włoski rząd w drodze procedur europejskich zarezerwował zakup ponad dwustu milionów dawek szczepionek COVID-19 od sześciu różnych producentów. Nie będzie wolnego wyboru preferowanej szczepionki: szczepionka dostępna w czasie i miejscu będzie oferowana przez służby ds. szczepień w jednakowym stopniu bezpieczeństwa i skutecznością.

9. Jak będzie podawana szczepionka?

Szczepionkę podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle w mięsień ramienia, w odstępie co najmniej 21 dni.

10.Czy szczepionka jest skuteczna?

Wyniki  badań wykazały, że dwie dawki szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) podane w odstępie 21 dni mogą zapobiec wystąpieniu COVID u 95% u osób powyżej 16 roku życia, z zasadniczo jednorodnymi wynikami bez względu na  wiek, płeć  i grupę etniczną. Skuteczność została wykazana tydzień po drugiej dawce.

11.Jak długo trwa ochrona wywołana szczepionką?

Czas trwania ochrony nie jest jeszcze określony z całą pewnością, ponieważ konieczny okres obserwacji  wyniósł  kilka miesięcy, ale wiedza o innych typach koronawirusów wskazuje, że ochrona powinna utrzymać się  co najmniej przez 9-12 miesięcy.

12.Czy szczepionka może wywołać chorobę COVID-19 lub inne zmiany genetyczne?

Ta szczepionka nie wykorzystuje aktywnych wirusów, a jedynie składnik genetyczny, który dostarcza informacji do organizmu osób zaszczepionych w celu wytworzenia określonych przeciwciał.

Nie są zaangażowane żadne ,,całe,, ani ,,żywe,, wirusy, więc szczepionka nie może wywołać choroby. MRNA szczepionki, podobnie jak wszystkie mRNA wytwarzane przez komórki, u osoby, która je otrzyma, ulega naturalnej degradacji po kilku dniach.

13.Czy osoby zaszczepione mogą nadal przenosić infekcję na inne osoby?

Przeprowadzone do tej pory badania kliniczne pozwoliły ocenić skuteczność szczepionki na manifestujące się klinicznie formy COVID-19 , potrzeba jest więcej czasu, aby uzyskać znaczące dane, by wykazać, czy zaszczepione osoby mogą zostać zakażone bezobjawowo i zarażać innych ludzi. Chociaż jest prawdopodobne, że szczepienie chroni przed infekcją, osoby zaszczepione i osoby, które mają z nimi kontakt, muszą nadal podejmować środki ostrożności  przeciwko COVID-19.

14.Czy osoby, które poddane  pierwszej dawce  szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), mogą jako  drugą dawkę zostać zaszczepieni  inną szczepionką Covid-19 ,czy należy zastosować tę samą?

Do tej pory  nie ma danych na temat wymienności między różnymi szczepionkami, więc osoby, które zostaną zaszczepione pierwszą dawką szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), będą nadal stosować tę samą szczepionkę w drugiej dawce.

15.Jakie działania niepożądane zaobserwowano?

Najczęściej obserwowane działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 osób) w badaniu szczepionki miały ogólnie łagodne lub umiarkowane objawy , które ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. Obejmowały one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia i nudności występowały u mniej niż 1 na 10 osób. Swędzenie w miejscu wstrzyknięcia, ból kończyn, obrzęk węzłów chłonnych, trudności z zasypianiem i nudności występowały niezbyt często, występowały rzadziej niż 1 na 100 osób Osłabienie mięśni jednej strony twarzy (ostre porażenie obwodowe twarzy) występowało rzadko, u mniej niż 1 na 1000 osób.

16.Jakie poważne działania niepożądane zaobserwowano ?

Jedynym ciężkim działaniem niepożądanym występującym częściej u osób zaszczepionych niż było powiększenie węzłów chłonnych. Jest to jednak łagodna choroba, która leczy się samoistnie. Na ogół reakcje ogólnoustrojowe były częstsze i wyraźniejsze po drugiej dawce.

W krajach, w których masowe podawanie szczepionki już się rozpoczęło, zaczęły się również doniesienia o działaniach niepożądanych, od najmniej poważnych do najbardziej znaczących, w tym alergicznych. Wszystkie kraje, które rozpoczną podawanie szczepionki rozszerzonej na całą populację, będą zbierać i oceniać każdy raport otrzymany przez system nadzoru leków na temat działań niepożądanych szczepionki, tak aby móc z jeszcze większą precyzją określić rodzaj profilu ryzyka związanego ze szczepieniem.

17.W przypadku reakcji niepożądanych, kogo należy poinformować ?

Wszelkie reakcje na podanie szczepionki można zgłaszać swojemu lekarzowi rodzinnemu lub lokalnemu ASL, a także w przypadku wszystkich innych niepożądanych reakcji na jakikolwiek lek, zgodnie z krajowym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, który działa od pewnego czasu w całym kraju.

Ponadto każdy może zgłosić niepożądaną reakcję szczepionki w pierwszej osobie, korzystając z formularzy opublikowanych na stronie internetowej AIFA: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

18.W jaki sposób wykrywa się brak przeciwwskazań?

Przed szczepieniem personel medyczny zadaje osobie zaszczepionej serię precyzyjnych i prostych pytań, korzystając ze standardowego formularza. Jeśli pracownik służby zdrowia znajdzie istotne odpowiedzi na pytania, ocenia, czy szczepienie można przeprowadzić, czy odroczyć. Ponadto operator sprawdza, czy istnieją przeciwwskazania lub specjalne środki ostrożności, które również podano w karcie danych szczepionki.

19.Zgłoszono nowy wariant wirusa Covid /SARS-CoV-2: czy szczepionka będzie również skuteczna przeciwko temu nowemu wariantowi?

Wirusy RNA, takie jak SARS-CoV-2, podlegają częstym mutacjom, z których większość nie zmienia znacząco struktury i składników wirusa. W 2020 roku zgłoszono wiele wariantów SARS-CoV-2, ale dotychczas warianty te nie zmieniły naturalnego zachowania wirusa.

Wariant zgłoszony w Anglii jest wynikiem serii mutacji białek na powierzchni wirusa i trwają oceny skutków, jakie mogą one mieć na postęp epidemii, podczas gdy negatywny wpływ na szczepienia wydaje się mało prawdopodobny.

20.Kto miał już potwierdzoną infekcję COVID-19, musi lub może zostać zaszczepiony?

Szczepienie nie kontrastuje z wcześniejszą infekcją COVID-19, raczej wzmacnia jego pamięć immunologiczną, więc żaden test przed szczepieniem nie jest przydatny. Jednak osoby, u których zdiagnozowano pozytywną reakcję na COVID-19, nie wymagają szczepień w pierwszej fazie kampanii szczepień, chociaż można by to wziąć pod uwagę przy uzyskiwaniu danych dotyczących czasu trwania ochrony immunologicznej.

21.Czy osoby z alergią mogą zostać zaszczepione ?

Osoby, u których w wywiadzie wystąpiły ciężkie reakcje anafilaktyczne lub ciężka alergia, lub które mają już świadomość, że są uczulone na jeden ze składników szczepionki BNT162b2 mRNA (Comirnaty), przed poddaniem się szczepieniu powinny skonsultować się z lekarzem.

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, ta również musi być podawana pod ścisłym nadzorem lekarza. Osoby, u których wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki, nie powinny otrzymać drugiej dawki.

U osób, którym podano szczepionkę, obserwowano reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Odkąd szczepionka zaczęła być używana w kampaniach szczepień, odnotowano bardzo niewiele przypadków anafilaksji (ciężkiej reakcji alergicznej).

22.Czy można szczepić kobiety w ciąży lub karmiące piersią?

Dane dotyczące stosowania szczepionki w czasie ciąży są nadal bardzo ograniczone, jednak badania laboratoryjne na modelach zwierzęcych nie wykazały żadnego szkodliwego wpływu na ciążę. Szczepionka nie jest przeciwwskazana i nie wyklucza kobiet w ciąży ze szczepienia, ponieważ ciąża, zwłaszcza w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, choroby układu krążenia i otyłość, może zwiększyć ryzyko ciężkiego stanu  COVID-19

Chociaż nie ma badań dotyczących karmienia piersią, na podstawie prawdopodobieństwa biologicznego nie ma ryzyka, które uniemożliwiłoby kontynuowanie karmienia piersią.

Zasadniczo decyzję o stosowaniu szczepionki w czasie ciąży i karmienia piersią należy podejmować w ścisłej konsultacji z lekarzem, po rozważeniu korzyści i ryzyka.

23.Czy można szczepić dzieci?

W chwili obecnej dzieci i młodzież, na których szczepionka nie była testowana, są wykluczone ze szczepień. Ta szczepionka nie jest obecnie zalecana dla dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Europejska Agencja Leków (EMA) uzgodniła z producentem plan testowania szczepionki u dzieci w późniejszym etapie.

24.Czy można szczepić osoby z udokumentowanym niedoborem odporności lub chorobami autoimmunologicznymi?

Nie są jeszcze dostępne żadne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki u osób z chorobami autoimmunologicznymi, które jednak zostały uwzględnione we wstępnych badaniach. Podczas badań klinicznych nie zaobserwowano różnic w wyglądzie objawów przypisywanych chorobom autoimmunologicznym lub zapalnym między osobami zaszczepionymi. Szczepionkę mogą otrzymać osoby z chorobami autoimmunologicznymi, które nie mają przeciwwskazań. Dane dotyczące stosowania u osób z obniżoną odpornością (z osłabionym układem odpornościowym) są ograniczone. Chociaż osoby te mogą nie reagować tak dobrze na szczepionkę, nie ma szczególnych obaw dotyczących bezpieczeństwa. Osoby z obniżoną odpornością mogą być szczepione, ponieważ mogą być w grupie wysokiego ryzyka COVID-19.

25.Czy można szczepić osoby z chorobami przewlekłymi, cukrzycą, rakiem, chorobami układu krążenia?

Są to osoby najbardziej narażone na poważną ewolucję w przypadku zakażenia wirusem dlatego też mają pierwszeństwo do szczepienia.

26.Czy można szczepić osoby przyjmujące antykoagulanty?

Osoby leczone lekami przeciwzakrzepowymi mają ogólne przeciwwskazanie do jakiegokolwiek zastrzyku, dla nich szczepienie musi być indywidualnie ocenione przez lekarza pod kątem ryzyka krwawienia z miejsca wstrzyknięcia.

27.Czy osoby, które niedawno zostały zaszczepione przeciw grypie, mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Nadal nie ma danych na temat interferencji między szczepieniami COVID-19 a innymi szczepieniami, jednak charakter szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby kolidowała z innymi szczepionkami. Jednak odstęp kilku tygodni może być środkiem ostrożności.

28.Czy szczepionka chroni tylko zaszczepioną osobę, czy też członków jej rodziny?

Szczepionka chroni indywidualną osobę, ale jeśli  zaszczepi się wiele osób  moglibyśmy częściowo zmniejszyć krążenie wirusa, a tym samym chronić wszystkie osoby, których nie można zaszczepić: szczepienia są wykonywane w celu ochrony nas samych, ale także społeczności ,w której żyjemy.

29.Czy szczepienie pozwala wrócić do wcześniejszego życia ?

Nawet jeśli jeśli skuteczność szczepionki  jest bardzo wysoka (ponad 90%), zawsze znajdzie się część zaszczepionych, która nie rozwinie odporności immunologicznej, ponadto nadal nie wiemy ostatecznie, czy szczepienie tylko zapobiega manifestacji choroby czy także  przenoszenie infekcji. Dlatego szczepienie nie daje „świadectwa wolności”, ale konieczne jest dalsze podejmowanie właściwych zachowań i środków ograniczających ryzyko zakażenia.

30.Jaka jest dawka, którą należy zaszczepić?

Celem jest uzyskanie jak największej liczby dawek z każdej fiolki, aby wykorzystać cały dostępny produkt, unikając wszelkich strat. Zawsze należy zapewnić prawidłowe rozcieńczenie, gwarancję wstrzyknięcia każdemu pacjentowi oczekiwanej dawki 0,3 ml rozcieńczonego produktu oraz dostępność odpowiednich strzykawek. Nie można mieszać pozostałości z różnych fiolek.

31.Czy szczepionka jest obowiązkowa ?

Nie, w obecnej chwili nie ma takiego obowiązku  ,debatuje sie jednak nad tym ,że jeśli wejdzie taki obowiazek będzie on dotyczył w pierwszej kolejności pracowników słuzby zdrowia oraz sektor publiczny) .

Nieobowiązkowa, ale  w pewnym sensie będzie konieczna, aby być ,,wolnym,, . Możemy mieć problemy w swobodnym przemieszczaniu się. Już niektóre kraje i linie lotnicze zapowiedziały obowiazek świadectwa szczepiena. Tak samo przy podjęciu nowej pracy np. w placówce zdrowia  lczy  administracji.

Więcej informacji na stronie Agenzia italiana del farmaco, AIFA – Włoskiej Agencji Leków www.aifa.gov.it

Korespondencja: Aneta Malinowska,  autorka stron https://arte-4-you.com/
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.