49. Spotkanie Polonijne online: Barbara Kosmowska, Dorota Andraka, Renata Jujka i Wioletta Jusińska

28.02 o godzinie 17.00 odbędzie się 49. Spotkanie Polonijne online. Gośćmi będą Panie z USA z Centrum Szkół Dokształcających.

Barbara Kosmowska – pisarka. Ukończyła Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskała również tytuł doktora literaturoznawstwa. Pracowała jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie oraz jako pracownik naukowo –dydaktyczny w Akademii Pomorskiej. W swoim dorobku posiada prace naukowe z literaturoznawstwa, książki popularno-naukowe, wiersze, felietony, opowiadania i powieści.Do tej pory napisała około 30 powieści przeznaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży,jak również dla dorosłych. W swojej twórczości często podejmuje tematy trudne i kontrowersyjne (choroba, śmierć, problemy rodzinne, wykluczenie, samotność), ale pisze o nich bez taniego sentymentalizmu, okraszając ludzkie historie swoistym humorem.Jest laureatką wielu nagród literackich, choćby następujących: I miejsce w ogólnopolskim konkursie na pamiętnik polskiej Bridget Jones ‒ za Tren prywatny, Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren („Cała Polska czyta dzieciom”) ‒ za Pozłacaną rybkę (tu także nagrody za kolejne powieści: Sezon na zielone kasztany oraz Obronić królową).Pierwsze miejsca w ogólnopolskim konkursie „Książka przyjazna dziecku” ‒ za Kolorowy szalik i Niezłe ziółko. Ogólnopolska nagroda za I miejsce w konkursie „Przecinek i kropka” ‒ za Tru. Nagroda „ Żółtej Ciżemki” Miasta Krakowa ‒ za Niezłe ziółko. Prestiżowa nagroda „Guliwera” za całokształt twórczościInne osiągnięcia: Dwie powieści znajdują się na listach lektur w szkole podstawowej w Polsce(Dziewczynka z parku‒ klasy I-III, Pozłacana rybka ‒ klasy VI-VIII ) oraz Buba na Ukrainie. Powieść Dziewczynka z parku doczekała się adaptacji teatralnej i jest aktualnie grana w Teatrze Groteska w Krakowie.Regularnie współpracuje z wydawnictwami: „Literatura”;Nasza Księgarnia”;„Media Rodzina”;„WAB”.

Renata Jujka – redaktor naczelny Nowy Jork, redaktor „Asystenta”Wykształcenie: Studia dzienne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek geografia, ukończone tytułem magistra geografii; Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;Seminarium doktoranckie.Pracując jako nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogicznej w Słupsku w Instytucie Geografii prowadziłam prace badawcze nt. gospodarki turystycznej w gminach nadmorskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej. Z zakresu turystyki organizowałam szkolenia i warsztaty dla mieszkańców miejscowości nadmorskich. Prowadziłam współpracę z władzami terytorialnymi w zakresie badań nt. Ochrony i kształtowania środowiska – Mapa sozologiczna gminy Kobylnica. W latach 1996-2001-2003 współorganizowałam trzy ogólnopolskie konferencje. Aktywne uczestniczyłam w 15 ogólnopolskich konferencjach naukowych.Od 2003 r zajmowałam samodzielne stanowisko ds. organizacji i promocji PAP w Słupsku. W tym okresie zajmowałam się opracowaniem projektu strategii rozwoju i promocji Uczelni; opracowaniem informatorów, artykułów promocyjnych, prezentacji multimedialnych.Byłam koordynatorem Bałtyckich Festiwali Nauki Gdańsk-Sopot-Słupsk (2004 – 2006) promujących uczelnie I naukę. Współorganizowałam I Zjazd Pracowników i Absolwentów WSN-WSP-PAP oraz Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów WSN-WSP-PAP. Koordynowałam pracę uczelni z Uniwersytetem III Wieku.Prowadziłam współpraca z Departamentem Szkolnictwa Wyższego, władzami województwa, samorządem terytorialnymOd 2007 roku, po przyjeździe do Nowego Jorku związałam się z PSD im. św. Królowej Jadwigi, pracując początkowo jako nauczyciel i kolejno z-ca dyrektora.Od 2014 r. jestem członkiem zarządu CPSD i pełnię obowiązki prezesa terenowego na Nowy Jork.Jestem inicjatorem organizowanej od 2007 r. Jesieni Literackiej, imprezy promującej polską literaturę dla dzieci i młodzieży.Koordynuje w polskich szkołach polonijnych spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury, nauki I sztuki.Od 2007-2019 r. koordynator Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci I Młodzieży; im. Wandy Chotomskiej. Pomysłodawcą I koordynator Festiwalu Szkół Polonijnych.W 2016 r. opracowałam projekt pisma nauczyciela polonijnego Asystent– kwartalnika wydawanego przez CPSD. Obecnie pełnię funkcję redaktora gazety, koordynuje pracę zespołu redakcyjnego, składu I druku gazety. Nawiązuje współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce I USA, pozyskując nowe, ciekawe tematy do gazety.

Wioletta Jusińska – członek zarządu Centrali Polskich Szkół. 10 lat pracy pedagogicznej w Polsce w tym 5 na stanowisku dyrektora przedszkola w Borku Wielkim na Podkarpaciu.W USA od 1993 r.Mieszka wraz z rodziną w maleńkim stanie Connecticut.Od pierwszego roku pobytu związana ze szkolnictwem polonijnym.Najpierw jako nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, a od 2000 Roku jest dyrektorem tej placówki.W obecnym roku do szkoły uczęszcza 153 uczniów.Od 11 lat jest członkiem Zarządu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce gdzie pełni funkcje vice prezesa na stan Connecticut.Koordynator corocznych rekolekcji dla młodzieży, współpracuje z Sybiraczka panią Heleną Knapczyk przy organizacji corocznych zjazdów Sybiraków w Bridgeport w rocznice I wywózki Polaków na Sybir.Obecnie pracuje dodatkowo jako kolporter kwartalnika Asystent.

Dorota Andraka- prezes Centrali. Wszystko co robię, co robię z potrzeby serca dr Dorota Andraka – posiada tytuł stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania i organizacji placówką oświatową, Język polski jako obcy.Od roku 1994 do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii sw. Cyryla i Metodego na Greenpoincie. W 2003 roku została wybrana zastępca, a następnie prezesem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA. Jako prezes dąży do podnoszenia rangi szkolnictwa polonijnego, wspiera działalność mającą na celu krzewienie tradycji i kultury polskiej oraz pielęgnowanie piękno języka polskiego. Od roku 2010 jest lektorem języka Od 20 lat organizuje szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców i uczniów.- W 2009 roku współpracując z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej zorganizowała dla nauczycieli polonijnych studia podyplomowe, w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.- 0d 2010 roku jest odpowiedzialna za egzamin certyfikacyjny z języka polskiego, a od 2013 także za egzamin LOTE – oba egzaminy pozwalają uzyskać kredyty na uczelnie amerykańskie. Jest również inicjatorka dialogu i spotkania Minister Edukacji Narodowej z Polski z przedstawicielami Board of Collage – członkami rządu amerykańskiego, dotyczącego AP testów.- W 2010 roku została członkiem Rady Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, a następnie przez kilka lat pracowała w komisji opracowującej podstawy programowe do szkol polonijnych.- Podczas pełnienia przez nią funkcji prezesa – CPSD została sponsorem Polsko- Słowiańskiej Unii Kredytowej, a od roku 2012 uczniowie klas maturalnych zaczęli otrzymywać stypendia naukowe, zaś najlepsi absolwenci szkoły podstawowej wyróżnienia – Dyplom Prezesa.- W 2014 roku zorganizowała wraz z Zarządem CPSD Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich w Nowym Jorku, w którym uczestniczyło ponad 500 osób, z Europy i Ameryki. Później w 2016 roku była również odpowiedzialna za przygotowanie bloku metodycznego na Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich na Florydzie.- Prowadzi warsztaty metodyczne dla dyrektorów z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi oraz dział” Akademia Zarzadzania” w czasopiśmie Asystent. Napisała wiele artykułów dotyczących prowadzenia placówek oświatowych.Jest aktywnie zaangażowana w prace z dziećmi i młodzieżą polska. Organizuje obozy integracyjne w Polsce, rekolekcje w Amerykańskiej Częstochowie, spotkania ze sławnymi ludźmi, rożnego rodzaju konkursy międzynarodowe oraz Festiwal Szkol Polonijnych. -W latach 2015-2019 zorganizowała dla uczniów szkol polonijnych wyjazdy do Polski, uzyskując dofinansowanie z MEN i Senatu. Wspiera i organizuje akcje charytatywne jak np. zainicjowana przez nią w 2008 roku Akcja Dar Serca.- W 2016 roku z jej inicjatywy została założona w Polsce Fundacja na Rzecz Wspierania Szkolnictwa Polonijnego.-W 2017 roku w wyniku starań CPSD zostaje Ośrodkiem Egzaminacyjnym Języka Polskiego Jako Obcego na kontynencie amerykańskim gdzie pełni funkcje kierownika osrodka .- Od momentu objęcia przez nią funkcji prezesa CPSD została stworzona kapituła Statuetki im. Janiny Igielskiej – wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz szkolnictwa polonijnego. W tym czasie także ponad 180 zasłużonych osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Centrala pod jej przewodnictwem współpracuje min. z Konsulatem RP, Ambasada Polska w Waszyngtonie oraz z wieloma innymi polskimi organizacjami. Zainicjowała powołanie komisji do spraw młodzieży w marcu tego roku.Jest autorka wielu projektów integrujących szkoły, warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Współpracuje przy organizacji projektów z uniwersytetami: UMCS, UJ, UW oraz Fundacja na Rzecz Wspierania Szkolnictwa Polonijnego.

Link do wydarzenia tutaj.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *