Projekt badawczy pn. Polszczyzna odziedziczona jako język potencjalnie zagrożony

Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej wraz z Pracownią Badań Języka i Kultury Polonii Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ realizuje projekt badawczy pn. Polszczyzna odziedziczona jako język potencjalnie zagrożony.

Ocenia się, że jedynie 10% – 15% polskich rodziców posyła swoje dzieci do szkół etnicznych, ale są to tzw. niezweryfikowane dane, pochodzące z przekazów ustnych, obserwacji uczestniczących lub wypływające z badań ankietowych dotyczących innych zagadnień.

Wobec tego kwestią niezwykle istotną jest przeprowadzenie badań o możliwie szerokim zasięgu, skupionych na tym właśnie zagadnieniu, czyli przyczyn oddalania się od polskości – sensu largo, niepobierania nauk przez dzieci w polskich placówkach oświatowych – sensu stricto. Jest to przedsięwzięcie niełatwe, gdyż należy dotrzeć do osób, które nie udzielają się w środowiskach polonijnych, rzadziej uczestniczą w życiu polskich parafii. Zazwyczaj w przeprowadzaniu tego typu badań kluczowe są szkoły, ale w tym przypadku nie jest to możliwe, dlatego z pomocą muszą przyjść działania on-line. 

Link do ankiety skierowanej do rodziców, których dzieci nie chodzą do polskiej szkoły https://forms.gle/53fmBV43o3UhJHaT8
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *