Rozstrzygnięcie konkursu Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021

Podajemy wyniki  konkursu online pt. Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii.

Jury, będąc pod wrażeniem przysłanych prac, jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu pięciu równorzędnych nagród Polonijnego nauczyciela we Włoszech w okresie pandemii 2021. Jurorzy docenili ogrom włożonej pracy, pasję, zaangażowanie, profesjonalizm i nowatorskie podejście do tematu. Nagrodzone projekty podejmują rozmaite tematyki i są przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Uzasadnienie nagród. Lista laureatek według porządku alfabetycznego:

Pani Joanna Kawula ze Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie otrzymuje nagrodę Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021 za obrazowy i wielozadaniowy plan dydaktyczny oraz praktyczne utrwalanie wiedzy poprzez gry i zabawy a także wspaniałe podejście do uczniów, pełne miłości i zrozumienia.

Joanna Kawula – Nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o Polsce. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zanim przeprowadziła się do Włoch, pracowała kilkanaście lat jako polonista i nauczyciel historii w szkole podstawowej, wielokrotnie była członkiem Komisji Rejonowej Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

Od 7 lat pracuje w Szkole Polskiej przy Ambasadzie w Rzymie. Zarówno swoim podopiecznym, jak i synowi stara się zaszczepić przekonanie o bogactwie, jakie daje bycie dwujęzycznym i dwukulturowym. W swojej pracy nie tylko stara się przybliżyć uczniom Polskę poprzez nauczanie języka, historii, kultury, ale również dokłada wszelkich starań, by nauka była dla nich kształcącą przygodą, by zdobywali wiedzę i poszerzali ją poprzez działanie. Stwarza warunki ku temu, by młodzi ludzie mogli rozwijać swoją kreatywność, rozpoznawać swoje możliwości i talenty.

Jej pasją jest film oraz teatr i stara się zarazić nimi swoich uczniów. Przygotowane wraz z podopiecznymi i wyreżyserowane przez nią filmy były nagradzane w liczących się konkursach, np. w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez Wspólnotę Polską: Śladami Polaków w… czy w konkursie zorganizowanym przez włoskie ministerstwo edukacji: I giovani ricordano la Shoah. Obszerne fragmenty jednego z filmów, pt. Essere nel non essere. L’arte nei campi di concentramento zostały wykorzystane w reportażu wyemitowanym przez Rai Scuola. Sukcesy uczniów- te powszednie i te niecodzienne, konkursowe stanowią dla niej najsilniejszą motywację do pracy.

Pani Alina Dorota Mazańska ze Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Szkoły Podstawowej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii otrzymuje nagrodę Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021 za profesjonalną i szczegółową prezentację dotyczącą trudnej tematyki średniowiecza, która została przedstawiona w sposób dostępny i obrazowy. Nauczyciel przekazał wiedzę w sposób arcyciekawy i co najważniejsze, zachęcający do jej pogłębiania.

Alina Dorota Mazańska – Urodziałm się 07/08/1980. W 2006 roku ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunku Historia ze specjalnością nauczycielską oraz archiwalną. W międzyczasie byłam na Erazmusie we Włoszech, spędzałam tam rok nauki. Erazmusowski pobyt we Włoszech przesądziła o mojej przyszłości. Po obronie pracy magisterskiej powróciłam na stałe do tego kraju. Wkrótce potem zostałam mamą dwójki dzieci, i wtedy to zaczęłam poszukiwać Polskości. Mieszkając w Rzymie znalazłam sobotnie polskie przedszkole dla moich dzieci. To było cudowne. Spotykałam polskie mamy, a moje dzieci wreszcie mogły „bawić się po polsku”. W taki oto sposób odkryłam, że istnieje Szkoła Polska, a moje dzieci stały się dwujęzyczne.  

Od 2014 roku jestem nauczycielem wiedzy o Polsce w Szkole Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz w Szkole Podstawowej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii. Uczestniczyłam w wielu projektach realizowanych przez szkołę i często przygotowuję uczniów do konkursów lokalnych, polonijnych oraz organizowanych przez ORPEG. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie. W tym roku w ramach realizowanego projektu-strona web dla młodzieży i o młodzieży polonijnej- jestem jej koordynatorem. Strona nazywa się www.poloniatomy.pl.  

Praca w polskiej szkole daje mi dużo satysfakcji, a dzięki moim dzieciom cały czas uczę się ich “dwujęzycznych problemów”. To ułatwia mi pracę z moimi uczniami. Gdy patrzę na moich licealistów mówiących i piszących pięknie po polsku to marzy mi się, aby moje dzieci osiągnęły kiedyś taki poziom.  

Praca nauczyciela to ciągłe zdobywanie doświadczenia oraz ciągłe dokształcanie się w celu lepszego przyswajania przez uczniów wiedzy oraz umiejętności. Ostatnie czasy walki ze światową pandemią sprawiły, że nauczyciel musiał dostosować nauczanie do nowych realiów. Musieliśmy przejść z nauczania stacjonarnego na nauczanie online. Aby, nauczać online potrzebowaliśmy przyswoić innych umiejętności i dostosować zajęcia do spotkania przed PC. Początkowo nie było to łatwe. Bardzo brakowało nam fizycznej obecności uczniów. Jednak z czasem wszyscy do tego przywykliśmy. Nie straciliśmy jednak nadziei, że to szybko minie. Zajęcia online mimo wszystko stały się spotkaniami aktywnymi i kreacyjnymi. Po roku wróciliśmy częściowo do nauczania stacjonarnego. Mimo, że wszyscy nosimy maseczki to błyszczących z radości oczów uczniów, nikt nie jest w stanie nam odebrać.  

Pani Dagmara Sobolewska ze Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessorii przy Stowarzyszeniu Apolonia w Termoli otrzymuje nagrodę Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021 za oryginalną, ciekawą merytorycznie lekcje odwołującą się do aktualności, która skłania uczniów do refleksji na temat pandemii Covid – 19. Wplatając tematykę poezji i piosenki polskiej oraz włoskiej udało się zainspirować uczniów do samodzielnych przemyśleń i wykorzystać ich potencjał dwujęzyczności.

Dagmara Sobolewska – z zawodu jestem nauczycielką, pedagogiem oraz glottodydaktykiem i lektorem języka polskiego jako obcego. Studia zakończyłam przy IBL Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jestem pomysłodawczynią, założycielką oraz prezesem Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego „Apolonia” w malowniczej miejscowości Termoli nad samym Adriatykiem we Włoszech. Pochodzę jednak z Pomorza, wychowałam się nad Bałtykiem, gdzie szum morza, dzikie plaże i krzyk mew był i jest dla mnie unikalny. Mój spokój, optymizm i pozytywne nastawienie czerpię właśnie z przyrody. Jestem miłośniczką ekologii, osobą szczęśliwą i bogatą, a moje bogactwo to nic innego jak podwójna kultura, dwie ojczyzny, a przede wszystkim rodzina polsko-włoska. Mieszkam w Termoli od prawie 30 lat i pomimo minionych tylu lat życia na obczyźnie, moja tęsknota i miłość do Polski jest tak samo żywa. Dzięki tej silnej przynależności i tożsamości powstała Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessori przy „Apolonii”(www.scuolapolacca.it), której jestem kierownikiem. Placówka została stworzona z myślą o młodej Polonii włoskiej. Jako entuzjastka i pedagog promuję naukę języka polskiego, kulturę, obyczaje i tradycje Polski.  Dla mnie każde dziecko polskie bądź pochodzenia polskiego jest  na przysłowiową „wagę złota”. Od lat w sposób naturalny i spontaniczny promuję pozytywny wizerunek Polski w środowisku lokalnym. Nasze przysłowie polskie brzmi: „jak cię widzą tak cię piszą” i dlatego też jestem sobą, Polką na obczyźnie, która z dumą i oddaniem krzewi swoje korzenie. Mówię o sobie „niepokorna, optymistka i stanowcza, dążąca do realizacji swoich celów”. Marzę o szkole i szkołach, bazujących na empatii, zrozumieniu oraz szacunku do indywidualności, kreatywności uczniów oraz wydobywaniu w nich ich naturalnych predyspozycji i zdolności. 

Moje ogromne marzenie to takie, aby żaden uczeń na świecie nie był kwalifikowany poprzez ocenę cyfrową. Jest tyle innych metod, by ocenić pracę i zaangażowanie ucznia.

W życiu prywatnym jestem szczęśliwą mamą dwóch dziewczyn -Kini i Zosi, które wraz z mężem Lino są moimi najwierniejszymi, szczerymi zwolennikami.

Pani Iwona Stachera ze Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii otrzymuje nagrodę Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021 za ogrom pracy i zaangażowanie w rozpowszechnianiu wiedzy o Polsce, polskiej kultury, historii i języka. Lekcja posłużyła do wzbudzenia szerszych refleksji dotyczących patriotyzmu młodych ludzi, którzy mieszkając we Włoszech czują się związani z krajem przodków.

Iwona Stachera – Jestem absolwentką UMCS w Lublinie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ze Szkołą Polską im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii jestem związana od 2016 jako nauczycielka, a od 2020 jako Kierownik placówki. Mam to ogromne szczęście w życiu ze praca jest również moja pasją wiec niesie to za sobą duże pokłady zaangażowania i pasji.

Pani Agata Szklanny z Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Francesco Nullo w Neapolu otrzymuje nagrodę Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii 2021 za szczegółowy schemat dydaktyczny lekcji, łączący różnorodne aspekty języka i kultury polskiej na podstawie ciekawych ćwiczeń i zabaw, które zachęciły dzieci do samodzielnej pracy i rozwijania nowych kompetencji. Jury doceniło wiedzę i umiejętność przekazywania trudnej tematyki dotyczącej ważnych aspektów życia każdego człowieka.

Agata Szklanny – nauczycielka języka polskiego jako obcego w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Neapolu. Nieustanna uczennica, łaknąca nowych inspiracji niezbędnych do efektywnej pracy z dziećmi polonijnymi, aby móc im pomóc w poznawaniu i rozkochaniu się w Polsce, kochając przy tym samych siebie i ich kraj zamieszkania.

Nagrodzone nauczycielki otrzymują dyplom i książkę od Redakcji portalu informacyjnego Polacy we Włoszech, zestaw upominków ufundowany przez Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie, kierowany przez Barbarę Minczewę, a także płytę z muzyką Chopina od Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace.

Drogie Panie Nauczycielki ze szkół polskich na terenie Włoch – bardzo Wam dziękujemy, że wzięłyście udział w konkursie Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii2021. Pokazał on, jak bardzo jesteście kreatywne, często pracując społecznie i jak bardzo jesteście zaangażowanie, jak po prostu kochacie swoją pracę i swoich uczniów – słowa Ewy Trzcińskiej prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI oddają odczucia wszystkich członków jury.

Wszystkie nagrody zostaną wysłane bezpośrednio do laureatek.

Projekt jest współfinansowany ze środków polonijnych MSZ.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *