Nowe wybrzeże Rimini piękne, czyste i bezpieczne. Parco del Mare – wielka przebudowa nadmorskiego kurortu

Parco del Mare (Morski Park) –  tak nazywa się projekt, który już jest wdrażany w Rimini.  To nie tylko dzieło podnoszące jakość urbanistyczną i środowiskową południowego pasma przybrzeżnego Rimini, ale  cała seria innowacyjnych rozwiązań z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa miasta. Park stał się bardzo ważną inwestycją, nie tylko ze wzgędu na atrakcyjność turystyczną ale także użyteczność miejsc i bezpieczeństwo. Najwazniejsze jest to, że park bedzie słuzył nie tylko turystom ale i mieszkańcom. To wielki krok w przyszłość w stronę uatrakcyjnienia i zabezpieczenia miasta. Projekt innowacyjny o wielorakich wartościach, który zapewni napływ turystów oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Priorytetem jest także zieleń miejska: już posadzono wiele  gatunków ozdobnych krzewów, drzew i kwiatów.

Ambitny projekt mający na celu rewitalizację obszarów miejskich oraz zmianę środowiska i krajobrazu wybrzeża w południowej części Rimini, zawiera dodatkową wartość,  którą wyjaśniają burmistrz Andrea Gnassi  ,,Parco del Mare należy do kategorii tzw. Rozwiązań opartych na naturze (Nature-based solutions) – koncepcji stosowanej przez Komisję Europejską w celu zdefiniowania wszystkich interwencji i rozwiązań inspirowanych naturą, które zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze, jednocześnie pomagają zwiększyć odporność miast na zmiany klimatyczne

Miasto Rimini zostało wybrane do projektu SaferPlaces, którego celem jest świadczenie usług klimatycznych w celu lepszej oceny ryzyka i niebezpieczeństwa zalewania wód opadowych, rzecznych i przybrzeżnych w środowiskach miejskich. Zastosowanie innowacyjnych technik modelowania klimatycznego, hydrologicznego, hydraulicznego, topograficznego i ekonomicznego umożliwia badanie obecnych i przyszłych scenariuszy klimatycznych oraz stanowi odpowiednie środki do planowania, projektowania i budowania bezpiecznego  i bardziej odpornego społeczeństwa.

W Rimini przeprowadzono szczegółową analizę niebezpieczeństwa i związanych z nim szkód związanych z różnymi scenariuszami powodzi przybrzeżnych spowodowanych sztormami, a zatem związanych z występowaniem ulewnych deszczy (dziś określanych również jako „bomby wodne”) lub na poziom wyjątkowo wysokiego morza. Symulowano obecne warunki klimatyczne z różnymi prawdopodobieństwami wystąpienia i prognozami na przyszłość. Oceniono również wpływ Parku Morskiego jako środek zapobiegania i łagodzenia szkód powodziowych. Wyniki uzyskane w kontekście projektu SaferPlaces umożliwiły zatem zbadanie wpływu tych powodzi na dużą część miasta, zarówno pod względem obszarów dotkniętych powodzią, jak i spodziewanych szkód gospodarczych. Porównanie różnych scenariuszy pozwoliło ustalić rzeczywiste korzyści płynące z obecności Parku, a także uzyskać cenne informacje do zaprojektowania samej interwencji i szkód ekonomicznych netto zaoszczędzonych na wystąpieniu takich ekstremalnych zdarzeń.

Parco del Mare przedstawia się jako wydajne i ekonomicznie zrównoważone dzieło, które poza regeneracją i estetyczną poprawą nowego nabrzeża,  będzie zabezpieczało  całe miasta położone w górnym biegu rzeki przed przyszłymi powodziami wywołanymi zmianami klimatycznymi.

Tymczasem widać  zmiany na lepsze, wybudowano już część nadmorskiego  deptaku otoczonego zielenią oraz atrakcjami, jak przystanki  na fitness czy atrakcje dla dzieci. Sami mieszkańcy i pracownicy plaż zaczęli dbać o nowe miejsce. Bardzo popularne stały się plastikowe butelki, zawieszane przed wejściem na  plaże, do których można wrzucać pety….

Korespondencja i zdjęcia: Aneta Malinowska – autorka stron https://arte-4-you.com/
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 86 = 95