Stan wyjątkowy we Włoszech przedłużony do 31 lipca. Informacje dla podróżujących do Włoch

Wjazd do stref  czerwonej  i   pomarańczowej  we Włoszech możliwy jest jedynie: ​​​​​​z uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, w sytuacji wyższej konieczności, ze względów zdrowotnych, w przypadku powrotu do miejsca zamieszkania albo po przedstawieniu specjalnego zaświadczenia potwierdzającego: zaszczepienie, bycie ozdrowieńcem lub posiadanie ujemnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego;

Z powodu wciąż bardzo trudnej sytuacji epidemicznej we Włoszech nie jest wskazane podejmowanie jakichkolwiek niekoniecznych (np. turystycznych) podróży do tego kraju – niejednokrotnie wprowadzane są dodatkowe lokalne zakazy wjazdu na poziomie poszczególnych gmin i prowincji.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 15 maja br. mają obowiązek:

  • przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione);
  • przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch; 
  • poddania się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie;
  • oraz ponownego wykonania testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego) po zakończeniu kwarantanny.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia. Szczegółowe informacje w zakładce poniżej „Wjazd do Włoch”.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy białą żółtą,  pomarańczową i  czerwoną.

Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania).

Więcej informacji na stronie: gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *