Sztuczna inteligencja w Polsce – możliwości i wykorzystanie

Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i siódme w Unii Europejskiej  pod względem kadr przygotowanych do zajmowania się zagadnieniami sztucznej inteligencji. Polska  – wynika tak z raportu „State of Polish AI 2021” Fundacji Digital Poland. Jeśli chodzi o dostępność otwartych danych, czyli kompletnych zbiorów informacji, z których każdy może swobodnie korzystać, to zajmujemy w UE szóstą pozycję.

Z tego samego raportu wynika też, że w Polsce mamy średnio ośmiu ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją na 10 tys. zatrudnionych. Lidera zestawienia, Luksemburg, ma 53 osoby. Jeśli chodzi o korzystanie z technologii rozpoznawania mowy i programowania neurolingwistycznego przez polskie firmy to tylko 2 procent przedsiębiorstw może się pochwalić tego typu działaniami. Jesteśmy też na dalekim, 24. miejscu wśród krajów UE pod względem nasycenia praktykami SI.

Europejski Bank Rozwoju poinformował, że słabo też wygląda proces wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, tu poziom wynosi około 12 proc., co przekłada się na miejsce w końcu europejskiego szeregu.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” przyjęta przez rząd ma przyczynić się do zmian w tej kwestii. Ma wzrosnąć znaczenie gospodarki opartej na danych, firmy zajmujące się SI mają dostać wsparcie. W wyniku tych działań Polska miałaby się znaleźć w grupie 20–25 krajów na świecie kreujących sztuczną inteligencję, dając wymierne korzyści dla państwa, nauki i gospodarki. SI w Polsce ma dobre podstawy do rozwoju, nasi informatycy zdobyli  uznanie na świecie. Mamy też uczelnie przygotowujące świetnych fachowców, z których usług korzystają międzynarodowe koncerny. Według badań Komisji Europejskiej zajęliśmy wysokie, szóste miejsce, jeżeli chodzi o liczbę publikacji w zakresie sztucznej inteligencji (11 tys. publikacji w badanym okresie do roku 2019  przy średniej unijnej na poziomie ok. 8 tys).

KPRM zakłada, że przy odpowiednim wykorzystaniu SI może wzrosnąć PKB w Polsce o 2,65 pkt proc. co roku. Dziś wydajemy na działalność badawczo-rozwojową, w tym także na sztuczną inteligencję, 1,03 proc. krajowego PKB. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” ma pomóc to zmienić i pozwolić na stanie się liderem regionu w zakresie wdrażania rozwiązań SI.

Polska ma dobre wyniki jeśli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe na tle europejskim. Według badań Komisji Europejskiej zajęliśmy wysokie, szóste miejsce, jeżeli chodzi o liczbę publikacji w zakresie sztucznej inteligencji, co przekłada się na liczbę w granicach 11 tys. publikacji w badanym okresie do roku 2019  przy średniej unijnej na poziomie ok. 8 tys.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 3