Zatrudnienie we Włoszech. W Bergamo najniższa stopa bezrobocia

Dobra wiadomość z Bergamo: według ostatniego raportu włoskiego Obserwatorium Rynku Pracy – Osservatorio Mercato del Lavoro (czerwiec 2021) – wynika, że tylko 3% mieszkańców Bergamo i okolic jest bezrobotna. To aktualnie najniższy wskaźnik we Włoszech.

Według statystyk włoskiego instytutu Istat stopa bezrobocia we Włoszech wyniosła w czerwcu 9,7% i ogólnie umocnił się trend wzrostu zatrudnienia zapoczątkowany w lutym 2021 r. – w ciągu pięciu miesięcy roku zarejestrowano wzrost zatrudnienia o ponad 400 000 pracowników.

Niestety pandemia Covid-19, oprócz dramatycznego wpływu na gospodarkę, miała również niebagatelne konsekwencje pod względem zatrudnienia. Według danych OECD stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w wieku do 35 lat we Włoszech w 2021 r sięga aż 33,8%, co stanowi niechlubny szczyt europejskiego rankingu. Natomiast bezrobocie wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat sięga 30,3%. Kolejnym pesymistycznym prymatem w Europie są dane dotyczące bezrobocia kobiet we Włoszech, w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci.

Natomiast pozytywnym efektem jest z pewnością wskaźnik wzrostu zatrudnienia pracowników online – w ostatnich miesiącach we Włoszech odnotowano wzrost o 40%!

Korespondencja: Agnieszka B. Gorzkowska

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *