XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu – podsumowania

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu zostało oficjalnie zainaugurowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego oraz Burmistrza Miasta Karpacz, Radosława Jęcka.

W pierwszej sesji plenarnej podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestnicy dyskutowali na temat możliwości i korzyści dla środowiska płynących z Europejskiego Zielonego Ładu, a także o tym, w jaki sposób można dziś budować konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę w Europie. Konkluzją płynącą z pierwszej sesji plenarnej XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu było stwierdzenie, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, a kluczem do jej powodzenia jest współpraca pomiędzy organizacjami międzynarodowymi, rządami oraz podmiotami prywatnymi.

Wicepremier Jacek Sasin wraz z prezesami polskich spółek byli uczestnikami bloku tematycznego poświęconemu pozycji polskiej marki w światowej gospodarce. Polska gospodarka osiągnęła w zeszłym roku rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym. Temu, jak budować silną markę polskiego biznesu oraz co składa się na atrakcyjność polskich spółek został poświęcony blok tematyczny „Made in Poland”.

Kluczowe jest wdrażanie innowacji, rozwijanie technologii, które pomagają polskim przedsiębiorcom – mówił Olgierd Cieślik. Natomiast Krzysztof Kamiński mówił o znaczeniu rozwoju polskiej kolei i projektom aby Polska stała się pierwsza w Europie, a nawet na świecie.

O przemianach, które w Europie wymusiła pandemia, dyskutowali uczestnicy popołudniowej sesji plenarnej podczas drugiego dnia XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Polska reakcja na pandemię była szybka i adekwatna. – mówił Jarosław Gowin – a Komisja Europejska była w tym zakresie wyraźnie spóźniona, o czym mógł świadczyć spadek zaufania Europejczyków do instytucji unijnych w pierwszej fazie pandemii.

Janusz Wojciechowski opowiedział podczas pandemii o bezpieczeństwie żywnościowym w kontekście pandemii. – Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej okazała się efektywna – udało się zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w trakcie kryzysu gospodarczego, który nie zamienił się w kryzys żywnościowy. Największą barierę stanowił transport – pierwszym sektorem, który odczuł zamknięcie granic, był właśnie sektor żywności. Dlatego bezpieczeństwo żywnościowe trzeba budować w oparciu o system dostaw lokalnych. Naszym celem powinno być, zapewnienie żeby żaden kraj nie był uzależniony od zewnętrznych dostaw. Jedno z pytań przewodnich tej sesji plenarnej brzmiało: „co powinno być dzisiaj wartością nadrzędną: wartości europejskie czy interesy narodowe?”. Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się, że narodowe interesy nie są wystarczające do przezwyciężenia globalnych wyzwań.

Podczas bloku tematycznego „Czas na przywództwo kobiet – w stronę świata, w którym rządzą kobiety” panie rozmawiały m.in.  o przeszkodach, jakie kobiety muszą pokonać w osiąganiu swojej kariery. Panelistki rozmawiały również o tym, co można zrobić w poszczególnych krajach, aby coraz więcej kobiet obejmowało stanowiska przywódcze. Podczas rozmowy przedstawiono perspektywę  polską, białoruską, liberyjską i ukraińską. 

Redaktorzy naczelni mediów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat rynku medialnego w krajach V4, który odbył się podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 30 lat po ustaleniu unikalnego w skali światowej porozumienia państw, na których terytoriach toczył się gorący front I i II wojny światowej oraz zimnej wojny, wydaje się, że w dalszym ciągu czerpiemy informacje o sobie nawzajem od państw trzecich. Co jest tego powodem? Czy informacja jest wartością? Czy istnieje coś takiego jak wojna informacyjna? Czy Wyszehradzka Europa jest organicznie skazana na bycie przedmiotem, a nie podmiotem? To pytanie, na które odpowiedzieli redaktorzy naczelni wiodących mediów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Pandemia stworzyła liczne społeczno-ekonomiczne wyzwania dla krajów naszego regionu. Europejskie oraz Krajowe Plany Odbudowy otwierają jednak również nowe perspektywy dla ich rozwoju. Międzypaństwowa współpraca gospodarcza w regionie Karpat ma wieloletnią tradycję. Obecnie kraje karpackie starają się o przyjęcie makroregionalnej strategii dla tego regionu na szczeblu unijnym. Przyjęcie takiej strategii nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) oraz Krajowe Plany Odbudowy są odpowiedzią krajów Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ich głównym celem jest odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. 

Makroekonomiczną perspektywę wprowadził do dyskusji dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Arak. Wskazał na fakt, że paradoksalnie dzięki pandemii pozycji Polski oraz innych krajów regionu na gospodarczej mapie UE się poprawiła: – Nasz region to część Unii, która wymaga największego wsparcia z funduszy spójności. Ze względu na zapóźnienie gospodarcze potrzebujemy wsparcia, ale katastrofa gospodarcza po pandemii nie dotknęła nas w tym stopniu, co inne kraje. Polska i Rumunia są tymi państwami, które będą się najszybciej rozwijać w tym okresie pandemicznym.

Podczas Gali Forum Ekonomicznego Premier Słowenii Janez Jansa otrzymał nagrodę Człowieka Roku 2020. Nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego wręczył Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki. Wydarzenie oficjalnie zakończyło XXX edycję Forum Ekonomicznego. Podczas Gali została wręczona również Nagroda Specjalna dla społeczeństwa Ukrainy, którą odebrał premier Ukrainy, Denys Shmygal.  Nagrodę Polonijną Forum Ekonomicznego. Jej laureatami zostali Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys, oraz członek jego Rady Nadzorczej – Andrzej Poczobut. 

Źródło: https://www.forum-ekonomiczne.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *