Narodowe Czytanie 2021 – „Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu uczniów Szkoły „Apolonia” w Termoli

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie 2021 odbyło się 4 września. Z tej okazji Prezydent RP tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji.”

Uczniowie Szkoły Kultury i Języka Polskiego „Apolonia” w Termoli włączyli się z wielkim zaangażowaniem do akcji. „Moralność Pani Dulskiej” została wystawiona po raz pierwszy na deskach krakowskiego Teatru Miejskiego w 1906 roku.  To sztuka teatralna. Teatr to jedna z najstarszych sztuk,  opiera się na bezpośrednim spotkaniu człowieka z człowiekiem. Posługuje się językiem ciała, przez co dociera do najgłębszych sfer naszej osobowości, stymulując wrażliwość.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z lekturą uczniowie włączyli się do realizacji teatru, według własnej inspiracji. Spotkania z teatrem, ze sztuką należy traktować jako okazję i czas do głębszych przemyśleń. Młode pokolenie na skutek życia w przyspieszonym rytmie, w nadmiarze impulsów, świateł, kolorów, sygnałów, głośnej muzyki i reklam, nie ma już czasu na kreatywność, refleksję i wyciszenie. Dzieci i młodzież oddawana jest stałej manipulacji. To czas, kiedy dojrzewają, formułują swoje opinie i wartości. Dlatego też wybór przez nauczycielkę, Dagmarę Sobolewską inscenizacji teatralnej, w formie zupełnie spontanicznej nie był przypadkowy. Inscenizacja, wybór sceny teatralnej w plenerze miało za zadanie poruszyć młode pokolenie do zachowania estetyki, wczucia się w rolę poprzez odpowiedni strój, mimikę, gest. Zależało nam pobudzić u młodego „aktora” ze szkoły „Apolonia” nie tylko  wyobraźnię, ale i intelektualne myślenie.

Działalność kulturalna ma zasadnicze znaczenie dla zachowania tożsamości mniejszości językowych, a podtrzymywanie tradycji mniejszości i wyrażanie wartości artystycznych jest ważne dla zachowania różnorodności europejskiej.

Język jest istotnym aspektem tożsamości kulturowej każdego narodu.  Język musi być przekazywany z pokolenia na pokolenie i chroniony. Polonijna szkoła „Apolonia” mniejszości językowej w ten niecodzienny sposób promowała różnorodność językową i piękno poprzez czytanie, ekspresję, ruch. Wydarzenie, które okazało się wyjątkowym sposobem na promowanie radości z bycia razem, często zrozumienia, dialogu i wzajemnego uznania.

Szkoła Kultury i Języka Polskiego „Apolonia” w Termoli od lat przyczynia się do pozytywnego promowania wizerunku Polski i Polaków za granicą.

Organizacja Narodowego Czytania została zrealizowana w ramach projektu: Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski, współfinansowana ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Koordynator projektu: Fundacja Wolność i Demokracja

Foto: Barbara Fischer

Nadesłała: Dagmara Sobolewska,  Associazione Stowarzyszenie APOLONIA z Termoli 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *