Sytuacja kobiet na rynku pracy we Włoszech

Według danych Eurostat z 2020 r., czyli w okresie pandemii, zatrudnienie kobiet w wieku 15-64 lat w Unii Europejskiej sięga 62,4%.

Niestety wskaźnik zatrudnienia kobiet we Włoszech plasuje się nieco poniżej średniej europejskiej: 49%, przy czym nadal utrzymuje się ogromna różnica pomiędzy liczbą kobiet zatrudnionych na północy w stosunku do południowych regionów.

Na południu średnia spada do ok. 30%, m.in.: Kampania 28,7%, Kalabria 29%, Apulia 32,8%, Sycylia 29,3%…

Kobiety we Włoszech są zatrudniane głównie w handlu i usługach, mają niepewne umowy o pracę, i zdecydowanie bardziej ucierpiały w wyniku kryzysu gospodarczego związanego z pandemią Covid.

Według najnowszego raportu Istat dotyczącego poziomu wykształcenia kobiet we Włoszech wynika że kobiety z wyższym wykształceniem stanowią 23,0%, a mężczyźni 17,2%. Cudzoziemki mają zwykle wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni. Połowa kobiet obcego pochodzenia ma co najmniej maturę, a 14,3 proc. z nich ma ukończone studia wyższe.

Korespondencja: Agnieszka B. Gorzkowska

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *