Civitanova Marche: Konferencja o polskich sanitariuszkach i wyróżnienia dla kobiet niosących pomoc w czasie pandemii Covid-19.

Nie zostały zapomniane polskie sanitariuszki z czasów drugiej wojny światowej, aktywnie działające w regionie Marche. Porównane zaś zostały do lekarek i pielęgniarek pracujących w okresie pandemii Covid-19 w prowincji Macerata. 

Z inicjatywy zarządu i prezesa Lions Club Civitanova Marche Cluana – Cristiny Gorajskiej, która jednocześnie pełni funkcję konsula honorowego RP w Ankonie, 14 października 2021 w hotelu Cosmopolitan została zorganizowana konferencja zatytułowana:  Wkład kobiet w sytuacjach kryzysowych – wczoraj i dziś w miejscowej historii. Wieczór poświęcony działalności kobiet objęty został patronatem przez Centro Studi Civitanovesi i burmistrza miasta Civitanova. 

Podczas uroczystości obecna była radna ds. równouprawnienia Barbara Capponi,  członek rady regionu Elena Leonardi, prezes strefy A okręgu 4 Aurora Caimmi, wiceprzewodnicząca programu New Voices dla strefy 4 Europy Carla Cifola. Uroczystość otworzył mistrz ceremonii Lions Giulietta Bascioni i oddała głos prezesowi lokalnego Clubu Lions Cluana, która to przybliżyła temat uroczystości. Konferencja miała na celu oddać hołd kobietom, które wniosły swój wkład w sytuacjach kryzysowych tak dziś jak i w czasie II wojny światowej. Pani Gorajski podkreśliła, że symboliczne docenienie poszczególnych przedstawicielek lokalnych departamentów sanitarnych zostało skierowane do całych kategorii zawodowych za ich profesjonalność i oddanie dla wykonywanej pracy. 

Przybyli goście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji prezesa Centro Stusi Civitanovesi (Centrum Naukowego z Civitanova Marche) Alvise Manni pt. “Polskie sanitariuszki 2. Korpusu Polskiego”, która odniosła się do działalności kobiet należących do Pomocniczej Służby Kobiet w latach 1941-1945. Były to tysiące polskich ochotniczek w różnym wieku, z odmiennych środowisk, z rozmaitym wykształceniem i zawodami. Pestki, jak żargonowo od skrótu formacji, nazywali ochotniczki żołnierze Polskiej Armii, pełniły głównie służbę w następujących działach: sanitarnym, transportu, łączności, oświaty oraz administracji. Szczególną uwagę obecnych przyciągnęły czarno-białe fotografie dokumentujące działalność sanitariuszek w zakątkach Civitanova Marche. 

Dr. Daniela Corsi, dyrektor Area Vasta 3 – okręgu sanitarnego prowincji Macerata opowiedziała zaś o strukturze i działalności sanitarnej jednostek, które wzięły udział w krytycznych momentach pandemii Covid-19: “Nieustanna praca na zmiany, pacjenci przybywający na oddział i ciągły strach o brak miejsc. Wyrażenie wdzięczności jest bardzo ważne dla tych aniołów służby zdrowia, którzy narażali swoje życie i poświęcili się całkowicie. Należy też docenić zdolność tych kobiet do pogodzenia aspektów zawodowych i życia rodzinnego.”

Wyróżnione zostały: dr. Anna Monaco, Samantha Bartolucci i Michela Palmieri, przedstawicielki Ostrego Dyżuru –  Dipartimento Emergenze Area Vasta 3 oraz Letizia Bianchini i Elisabetta Biagiola z Zielonego Krzyża. Oddział Ginekologii i Położnictwa reprezentowała Mirella Buccioni wyznaczona przez ordynatora dr. Filiberto Di Prospero. Natomiast dr. Mascia Capitani doceniła pracę USCA – Specjalnych Oddziałów Stałej Opieki a wśród nich dr. Ilarię Pavoni, Flavię Mancia, Sarę Navisse.

Wieczór zakończył się ogromnymi brawami, wspólnymi zdjęciami i kolacją w restauracji hotelu Cosmopolitan. 

Korespondencja z Marche: Anna Traczewska, Firmissima

Foto: Polovers
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *