Zaproszenie oraz link na spotkanie informacyjne online ws. ubezpieczeń: 1 grudnia br.

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie serdecznie zaprasza na cykl spotkań online z przedstawicielem Polonii, Panią Agnieszką Mąką – brokerem ubezpieczeniowym.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 grudnia br., tutejszy Wydział objął swoim patronatem. Spotkania mają charakter informacyjny i mają na celu zwrócenie uwagi na istnienie rozmaitych instrumentów pozwalających na zabezpieczenie się przed niepomyślnymi zdarzeniami w życiu codziennym.

Tematyka spotkań obejmie m.in. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, polisy zdrowotne oraz na życie, a także ochronę majątku firmy.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVlOGQ1YjgtODBmNS00Mzc3LTkzZWYtODU4YWQ2YWU3ZWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267dfdfd3-261f-4d67-8e09-e57566e9281c%22%2c%22Oid%22%3a%224c09124f-819e-4813-aa4a-4e9ffe4ca594%22%7dDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *