WATYKAN: CZUWANIE MODLITEWNE POLAKÓW W 17° ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Wieczorem 2 kwietnia 2022, w 17° rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, Plac św. Piotra w
Watykanie znów wypełnił się rzeszą Polaków z biało-czerwonymi flagami, znów zabrzmiały
polskie pieśni, znów popłynęła z serc szczera modlitwa wdzięczności, pamięci i czci dla
ukochanego Papieża z kraju nad Wisłą.

Polonia w Rzymie zawsze pamięta, a każda data związana z życiem i osobą Jana Pawła II
jest okazją do spotkań i dania świadectwa naszej jedności polonijnej, naszej wiary i
przywiązania do rzeczy ważnych, pięknych, budujących.


Z inicjatywy Fundacji Jana Pawła II w Watykanie oraz Stowarzyszenia POLSKA W
SERCU
, Polonia mieszkająca w Rzymie, jak i polscy turyści przebywający w tych dniach w
Wiecznym Mieście zebrali się na wieczornym modlitewnym czuwaniu.


O godz. 21.00 niebo nad Watykanem przywitało nas zimną gradową burzą, byliśmy
zmuszeni zacząć nasze modlitwy chroniąc się pod Kolumnadę Berniniego. Pomimo deszczowej
i zimnej aury, popłynęły gorące modlitwy, wzruszające polskie pieśni.


Wśród zgromadzonych  wiernych, byli polscy księża studiujący i pracujący w Rzymie i
Watykanie, polskie siostry zakonne z wielu zgromadzeń, oraz  rzesza Polaków i
nieprzypadkowych turystów zarówno z Polski jak i innych narodowości.


Tuż przed godziną 21.37, niebo nad Watykanem otworzyło się i uspokoiło, także o samą
godzine śmierci Jana Pawła II, mogliśmy już wszyscy przejść na Plac, procesyjnie
wprowadzając obraz i relikwie św. Jana Pawła II. 


Dzięki uprzejmości TVP Info i Pani Żakliny Skowrońskiej mogliśmy połączyć się
medialnie i duchowo z Rodakami w Kraju i na całym świecie, aby wspólnie zaśpiewać ulubioną
pieśń oazową Karola Wojtyły „Barkę”. Nie sposób opisać podniosłości i wzruszenia tego
momentu.


Na Polonijnym czuwaniu ku naszej ogromnej radości obecni byli także zacni goście z
Polski przebywający w tych dniach w Rzymie, m.in. Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Senator Wojciech Ziemniak, oraz
Dyrektor Biura Zarządu „Stowarzyszenie Wspólnota Polska” Pani Tatjana Čepokoit. Na
zakończenie spotkania Pan Minister Jan Józef Kasprzyk odczytał w imieniu wszystkich
zgromadzonych i w solidarnej jedności z braćmi i siostrami cierpiącymi na Ukrainie modlitwę
św. Jana Pawła II o pokój:
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś
Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę
ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma
odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny
”. (…).  


Po końcowym błogosławieństwie relikwiami św. Jana Pawła II, przez księdza Janusza
Aptacego
, pracownika Kongregacji Watykańskiej, w ciszy i modlitewnym skupieniu wszyscy
zgromadzeni zaczęli powracać do domów, a nad watykańskim niebem znów zaczął padać
deszcz.  W naszych sercach jednak pozostała ciepła i wyjątkowa radość z tego jeszcze jednego
spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.


Dziękujemy Polonii w Rzymie za to piękne świadectwo wiary, wdzięczności,
przynależności i jedności.


Dziękujemy wszystkim gościom za wspólną modlitwę i budującą obecność.


Z wdzięcznścią, organizatorzy:

  1. Fundacja Jana Pawła II w Watykanie
  2. Stowarzyszenie POLSKA W SERCU
    Tekst: dr Aleksander Nowak – Prezes PwS)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *