Konferencja Naukowa „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 16-18 listopada 2022 r. organizuje Konferencję  Naukową „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”. Wydarzenie to jest objęte honorowym patronatem Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Pana Jana Michała Dziedziczaka.

Platforma cyfrowa PBC została utworzona przez UW w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, ogłoszonego przez MSZ. Obecnie rozwój PBC możliwy jest przede wszystkim dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

PBC jest platformą badania i popularyzacji działalności Polonii. Głównym jej celem jest zabezpieczenie oraz udostępnianie w wersji cyfrowej zbiorów organizacji zrzeszających polską diasporę na świecie. Zbiory te mają unikatowy charakter i są bezcennym źródłem informacji oraz badań nad kulturą Polaków na obczyźnie.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli Polonii i mediów polonijnych, w tym do zgłaszania do 10 lipca 2022 r. wystąpień/referatów dotyczących mediów polonijnych, konkretnych zbiorów oraz możliwości/konieczności ich cyfryzacji, także perspektyw rozwoju zarówno PBC, jak i badań nad polonijnymi mediami.

Organizatorzy dają możliwość udziału w Konferencji w trybie online. Szersze informacje są dostępne pod linkiem: https://sites.google.com/uw.edu.pl/10latpbc
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.