Dzień Polonii i Flagi Polskiej w Rzymie ze Stowarzyszeniem Insieme

W pierwszą sobotę maja 2022 włoska organizacja polonijna z regionu Lazio, Assoziazione Culturale Insieme, zorganizowała imprezę z okazji Święta Polonii i Flagi Polskiej, przypadającego na dzień 2 maja, oraz dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu w Pala Cavicchi Ciampino wzięło udział prawie 160 osób. Była to pierwsza tak duża impreza Stowarzyszenia z udziałem rzymskiej Polonii i Włochów po dwóch latach obostrzeń sanitarnych z powodu pandemii coronavirusa.W części oficjalnej prezeska i założycielka Stowarzyszenia, Bożena Wroblewska, przypomniała uczestnikom: „… Święto Polonii obchodzimy od 2 maja 2002 roku. To święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm Rzyczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano około 20 milionów osób, żyjących poza granicami Polski, które zawsze i wszędzie podkreślają przynależność do polskiego narodu…” oraz „… To właśnie 3 Maja 1791 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalono konstytucję – pierwszą w Europie i drugą po Stanach Zjednoczonych na świecie!…”

Elżbieta Szykuła, Bożena Wróblewska, Lucyna Kuźminska, Agnieszka Kowal

Bożena Wroblewska oraz przedstawicielki zarządu i wolontariuszki Stowarzyszenia, Elżbieta Szykuła, Lucyna Kuźminska, Agnieszka Kowal, powitały zebranych gości, wspominając liczne imprezy z ostatnich lat. W części wspomnieniowej nie zabrakło nawiązania do św.p. Edyty Felsztynskiej, która dołączyła do Zarządu Stowarzyszenia w 2008 roku i jako wiceprezeska współpracowała do roku 2017.Sala bankietowa w Paka Cavicchi udekorowana była w kolorach polskiej flagi białym i czerwonym nakryciem stołów, biało-czerwonymi kwiatami i flagami. Stroje uczestników zawierały akcenty biało -czerwone, noszono kotyliony. Po części oficjalnej i uroczystej kolacji miała miejsce część rozrywkowa, poprowadzona przez DJ Andrzeja z występem zespołu Formacja 50+

Część oficjalna

Stowarzyszenie Insieme regularnie organizuje spotkania, celebrujące Święto Flagi i Polonii oraz inne patriotyczne obchody rocznicowe. Ponadto – bale, pikniki rodzinne, a także wspólne celebrowanie ważnych świąt i tradycji, związanych z polską tradycją katolicką. Insieme od roku 2013 jest także inicjatorem i organizatorem corocznego Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej w Rzymie z udziałem ok. 300 gości polonijnych z rożnych krajów Europy.Z uwagi na dramatyczną sytuację wojny na Ukrainie i wynikające z niej napięcia w Europie i na świecie, a także w obawie o dalszy przebieg epidemii stale mutującego coronavirusa, zarząd Stowarzyszenia Insieme ogłosił decyzję o tym, ze w roku 2022, podobnie jak w latach pandemii 2021 i 2020, Forum Integracyjne Polonii Europejskiej nie jest planowane.

Tekst: Barbara Czechmeszynska-Skowron / Fundacja Pokolenia Pokoleniom
Foto: Robert Kowal dla Stowarzyszenia Insieme
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *