Eliza Segiet i wiersz pt. Arka

Pani Eliza Segiet przesłała do Redakcji wiersz pt. Arka. Zapraszamy do lektury. Wiersz został również przetłumaczony na język włoski. Dzięki temu wierszowi pani Eliza dostała się do finału Nagrody Voci nel deserto we Włoszech. Serdecznie gratulujemy!

Eliza Segiet


Arka


Nie odjedziemy Wielkim Wozem
– to niemożliwe!
Nie odpłyniemy
wciąż nieodnalezioną Arką Noego.
Ratujmy przyszłość.


Dajmy żyć śniegom i blaskom
odległych i bliskich krain.
Zostawmy lodowce
– naszym potomkom
– żyjącym tam stworzeniom
– światu. Naszemu światu!


By niebo nie zamilkło,
przygotuj się do życia
z pokorą dla przyrody.
Później na żałobę
może już nie być miejsca i czasu.
Teraz jeszcze spotykasz ludzi
poszukujących
i tych,
którzy już wiedzą komu i jak szkodzą.
Zapominając o innych
– tracimy siebie.

Foto Pixabay

Arca


Non partiamo con l’Orsa Maggiore
– è impossibile!
Non stiamo partendo
Per l’Arca di Noè, ancora da scoprire
Salviamo il futuro.


Lasciamo vivere la neve e i bagliori
terre lontane e vicine.
Lasciamoci alle spalle
– i nostri discendenti
– le creature che vi abitano
– il mondo. Il nostro mondo!


Affinché il cielo non taccia
preparati alla vita
con umiltà per la natura.
Più tardi al lutto
potrebbe non esserci più spazio e tempo.
Tuttora incontri ancora persone
alla ricerca
e quelle
che sanno già chi e come stanno danneggiando.
Dimenticandosi degli altri
– perdiamo noi stessi.


Traduzione di Katarzyna Marciszuk

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, autorka siedmiu tomów wierszy, monodramu, farsy i minipowieści. Jej teksty można znaleźć w licznych antologiach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz World Nations Writers Union. Laureatka Międzynarodowej Publikacji Roku (2017 r., 2018 r.) w Spillwords Press (USA) oraz Nagrody Literackiej Złota Róża im. Jarosława Zielińskiego (za tom Magnetyczni) w 2018 r. Dwukrotnie jej wiersze (2018 r., 2019 r.) zostały wybrane jako jedne ze 100 najlepszych wierszy roku  w International Poetry Press Publications (Kanada). W The 2019 Poet’s Yearbook  została nagrodzona prestiżową nagrodą Elite Writer’s Status Award jako jeden z najlepszych poetów 2019 r. Nominowana do Pushcart Prize 2019 oraz laureatka Naji Naaman Literary Prize 2020. Laureatka I miejsca ( kategoria – poezja zagraniczna ) – w konkursie Quando È la Vita ad Invitare za wiersz Być sobą (Włochy, 2019 r.). Wyróżnienie w konkursie Premio Internazionale Salvatore Quasimodo (Włochy, 2019 r.). Nagroda Specjalna we włoskim konkursie I POETI SONO MAESTRALI za wiersz Wycofany (Włochy, 2019 r.)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *