Badania naukowe wśród Polonii we Włoszech, w szczególności w Rzymie

Jestem naukowczynią z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w ramach
uzyskanego grantu unijnego przyjechałam do Rzymu na trzy miesiące (9
wrzesień – 9 grudzień 2022) aby przeprowadzić badania naukowe. Ich celem jest
identyfikacja motywów i zachowań polskiej diaspory we Włoszech dotyczących
wizyt w Polsce, w szczególności wyjazdów o charakterze turystycznym, a także
wyjazdów mających na celu skorzystanie z usług medycznych. Założoną metodą
badawczą są pogłębione wywiady z członkami Polonii. Wymagałoby to
spotkania, najchętniej osobistego, jednak również rozmowa online lub
telefoniczna pozwoliłaby zebrać stosowne materiały do badań. Pragnę również
zapewnić, że w publikacji wyników badań dane personalne rozmówców nie
zostaną ujawnione, wypowiedzi będą prezentowane anonimowo.
W związku z powyższym byłabym bardzo wdzięczna za pomoc w nawiązaniu
kontaktu z członkami polskiej społeczności mieszkającymi we Włoszech, w
szczególności zaś w Rzymie.

Kontakt:
Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. WSB w Gdańsku
Tel.: +48 609 646 512
Mail: [email protected]
[email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *