6 grudnia br. upływa termin nadsyłania prac na Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

6 grudnia br. upływa termin nadsyłania prac na Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Drogi do polskości”.

Celem 19. edycji konkursu jest pokazanie, jak osoby, które zagubiły polskie korzenie, żyjąc poza granicami, odnajdują je po latach, czasem dopiero w kolejnych pokoleniach zaczynają czuć się Polakami. Jak to wpływa na ich życie, na relacje z Polską, jak to się stało, że wracają do polskości.

Senat pragnie zainspirować dziennikarzy do znalezienia takich osób i opowiedzenia ich historii. Szczególnie wtedy, gdy są to osoby znane w swoich środowiskach, w krajach zamieszkania. Senat jest także zainteresowany przywracaniem pamięci historycznej takich postaci.

Senat chciałby wiedzieć:

– czy o takich zwrotach w życiu decyduje przypadek – fotografia znaleziona na strychu, pamiątki, spotkanie, rozmowa czy może jakiś impuls płynący ze strony kraju pochodzenia w postaci np. Karty Polaka, a może wydarzenia w dawnej ojczyźnie,

– czy odnalezienie polskości zmienia życie takich osób i czy ten fakt każe im się angażować w działania na rzecz Polski,

– czy to, co się dzieje w Polsce ma wpływ na życie Polaków poza granicami. Czy np. postawa Polaków wobec wojny na Ukrainie i uchodźców z tego państwa sprawia, że Polacy poza granicami odczuwają dumę i chętniej identyfikują się z krajem pochodzenia,

– czy Polska jest wartością dla Polonii i Polaków za granicą, czy my tu w kraju możemy mieć wpływ na podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej Polonii i Polaków poza granicami.

Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się nad sposobami podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, a także utrzymywania więzi między Polską a Polonią i Polakami za granicą.

W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów. Warunkiem udziału w konkursie jest:  opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada  2022 r. i przesłanie jej do 6 grudnia br. na adres Kancelaria Senatu – Centrum Informacyjne Senatu, ul.  Wiejska 6, 00 -902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”.

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody: I nagroda – 15000 zł, II – 9000 zł, III – 7000 zł i 3 wyróżnienia po 4000 zł. 

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Senatu w zakładce „Dla mediów”.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *