25 listopada Międzynarodowym Dniem przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Co roku 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

Ta data została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która zinstytucjonalizowała ją 17 grudnia 1999 roku rezolucją 54/134 i w której definiuje tą przemoc jako jedno z najbardziej rozpowszechnionych, trwałych i niszczących naruszeń praw człowieka. Do tej pory te czyny nie są potępiane z powodu bezkarności, milczenia i stygmatyzacji, które ją charakteryzują. Mówimy wprost o przemocy wobec Kobiet, to one stanowią zdecydowaną większość ofiar przemocy czyli wszystkich nadużyć; czy to psychicznych, fizycznych i seksualnych. Ta forma przemocy obejmuje również prześladowanie, nękanie, gwałt i zabójstwo. We Włoszech nadal nie ma prawa, które zaostrzyłoby kary dla tych, którzy dopuszczają się aktów dyskryminacji lub przemocy.

Kobietobójstwo jest przejawem historycznej dysproporcji w równowadze sił między mężczyznami i kobietami, która  doprowadziła do dominacji mężczyzn nad kobietami i do dyskryminacji ich. Wraz z ewolucją świadomość społecznej, systemów legislacyjnych na świecie i organizacji międzynarodowych, zostały zmodyfikowane zasady, kary, definicja przestępstw oraz  ustanowione prawa i nowe środki ochrony dla ofiar przemocy.

Podejmuje się działania, aby zwalczać i powstrzymać na całym świecie zabójstwa kobiet. Konwencja o ochronie praw człowieka opracowanych przez Radę Europy w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i zapobieganiu przemocy domowej która została podpisana w dniu 11 maja 2011 r. w Stambule (Turcja) to konwencja w zakresie prewencji, ochrony i ścigania przemocy wobec kobiet.

Rząd włoski zamierza również upowszechnić stosowanie elektronicznych bransoletek, które są środkiem zapobiegającym i mają pomóc kobietom prześladowanym chroniąc ich przed stalkerem. We Włoszech od początku 2022 roku zostało zabitych 104 kobiet co oznacza kobietobójstwo co trzy dni. W Polsce natomiast od stycznia zginęło około 320 kobiet. Kobiety zabijane są przez mężczyzn, którzy powinni je kochać….

Papież Franciszek powiedział, że przemoc wobec kobiet to zbrodnia, która niszczy harmonię. „Stosowanie przemocy wobec kobiety lub wykorzystanie jej nie jest zwykłą zbrodnią, ale jest to zbrodnia, która niszczy harmonię, poezję i piękno które Bóg chciał dać światu”. 

Tekst Anna D. Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *