Jaka jest współczesna Polonia? Jaka była Polonia kiedyś? Rusza Ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 25 listopada rozpoczyna się II Ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii. Konferencja ma na celu zebranie i skoordynowanie środowiska polskich naukowców zajmujących się badaniem zarówno historii polskiej emigracji, jak i jej stanem współczesnym.

W Zjeździe biorą udział przedstawiciele ok. 40 polskich ośrodków naukowych oraz instytucji muzealnych i archiwalnych zaprezentują wyniki swoich badań poświęconych Polonii i Polakom za granicą, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.

– Badania nad dziejami Polonii i polskiego wychodźctwa prowadzone są od ok. 1990 r., ale dotychczas nie było żadnej instytucji, która by je koordynowała. Różne ośrodki takie jak uczelnie wyższe czy muzea prowadziły je niezależnie od siebie, nie do końca mając świadomość kto z nich na jakim etapie badań jest. Właśnie dlatego z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą został w ubiegłym roku zorganizowany pierwszy taki zjazd. Chodziło o wzajemne poznanie siebie i swoich badań przez poszczególne ośrodki. Na obecnym spotkaniu swoje działania zaprezentują przede wszystkim instytucje powołane do badań nad polską emigracją – wyjaśnia dr hab. Mirosław Supruniuk kierownik Oddziału Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Przedmiotem dyskusji uczestników spotkania będą takie zagadnienia jak: Kościół i Polonia, Historia i archiwa polonijne, Badania Polonii współczesnej oraz Czasopisma nt. emigracji i Polonii. Każde z nich będzie omawiane podczas oddzielnego panelu. Koordynatorami paneli będą dr hab. Magdalena Lesińska – wicedyrektorka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Mirosław Adam Supruniuk – kierownik Oddziału Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz ks. dr hab. Sławomir Zych z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Zjeździe udział weźmie Minister Jan Michał Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Polonia to jedna z największych diaspor na świecie, licząca ok. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych na świecie, prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny, wykazuje niemal 9 tys. podmiotów polskich i polonijnych działających w 115 krajach. Ich aktywność, tak na przestrzeni dziejów jak i współcześnie, stanowi ciekawy i różnorodny materiał badawczy.

Tekst Zespół redakcyjny serwisu DlaPolonii.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *