Spotkanie informacyjne Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Spotkanie informacyjne Wspólnoty Anonimowych Alkoholików odbędzie się 16
grudnia 2022r. o godz. 14:00 na platformie internetowej ZOOM. Spotkanie skierowane jest do Naszych przyjaciół profesjonalistów psychologów, psychiatrów i terapeutów. ,, W nierównej walce z alkoholem razem możemy więcej,,
Plan spotkania.

 1. Początek godz. 14:00
 2. 14:05 krótka informacja jak działa Wspólnota
  Anonimowych Alkoholików – Michał ze Szkocji
 3. 14:20 Psycholog psychoterapeuta uzależnień Pani
  Dorota Reguła
 4. 14:30 doświadczenie uczestników Wspólnoty
  Anonimowych Alkoholików
  Bartłomiej z Belgii
 5. 14:40 doświadczenie Wspólnoty Al-Anon
  Małgorzata z Anglii
 6. 14:50 pytania do uczestników, wymiana doświadczeń
 7. 15:05 zakończenie spotkania
  Preambuła AA
  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą ludzi, którzy dzielą się
  nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby
  rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w
  wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem
  uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
  Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy
  samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
  działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie
  angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani
  nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym
  celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym
  alkoholikom w jej osiągnięciu.
  Dołącz do spotkania Zoom
  https://us02web.zoom.us/j/8963401397?pwd=ZFpodGcvS
  zVjT3NKdnduZzhkTUYxdz09
  Identyfikator spotkania: 896 340 1397
  Kod dostępu : tradycje

Zespół Informacji Publicznej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *