Anna Jagiellonka (1523 – 1596), królowa Polski – czwarte dziecko Zygmunta I Starego i Bony Sforza

Anna Jagiellonka (1523 – 1596), królowa Polski

Anna urodziła się jako czwarte dziecko Zygmunta I Starego i Bony Sforza 18 października 1523 r. w Krakowie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła na Wawelu, wychowywana wraz z siostrami . Po 1548 r. wskutek konfliktu Bony z Zygmuntem II Augustem, zamieszkała z siostrami i matką na Mazowszu. Do końca życia brata nie wyszła za mąż, co po jego bezpotomnej śmierci uczyniło z niej czołową osobistość w państwie, dziedziczkę rodu określaną mianem infantki. Pierwszy kandydat do korony Polski i jej ręki, Henryk Walezy, swoich zobowiązań matrymonialnych nie dopełnił i po rocznym panowaniu wrócił do Francji. 15 grudnia 1575 r. została wybrana – jako druga kobieta po Jadwidze Andegaweńskiej – królem Polski, a na męża dano jej Stefana Batorego. Ślub i koronacja obojga miały miejsce w maju 1576 r.

Marcin Kober, Anna Jagiellonka w stroju koronacyjnym, 1576, Wikimedia Commons

Pożycie pary królewskiej układało się źle. Anna mimo ambicji i starań nie odgrywała większej roli politycznej, gdyż została odsunięta przez męża od biegu spraw państwa. Zajęła się więc inną działalnością – renowacją i przebudową siedzib królewskich, między innymi Zamku Królewskiego w Warszawie, urządzała ogrody zamkowe, ukończyła budowę mostu na Wiśle (w owym czasie najdłuższym w Europie, liczył on bowiem ok. 500 m). W chwilach wolnych pięknie haftowała.

Tondos i W. Kossak, Kaplica Batorego (w stallach Anna Jagiellonka), Zbiór pocztówek I. Gass


Po śmierci męża zaangażowała się w elekcję syna swojej siostry Katarzyny, Zygmunta III Wazy, który zasiadł na tronie polskim w 1587 r.

Marcin Kober, Królowa Anna Jagiellonka jako wdowa, po 1586, Wikimedia Commons

Ale siostrzeniec też ją rozczarował, nie zaprosił do Krakowa, nie dopuścił do
mieszania się do spraw państwowych. Ostatnie lata życia spędziła w Warszawie.

Nagrobek Anny Jagiellonki w Katedrze na Wawelu, Wikimedia Commons


Zmarła 9 września 1596 r. w Warszawie. Spoczęła w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Korespondencja oraz udostępnienie zdjęc Izabela Gass.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *