Piąte posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej we Włoszech

W sobotę 28 stycznia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyło się spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która jest platformą porozumiewania się Ambasadora RP ze środowiskami polonijnymi we Włoszech w istotnych kwestiach. Jej spotkania poświęcone są każdorazowo uzgodnionej problematyce, wynikającej z potrzeb środowisk polonijnych. Polonijna Rada Konsultacyjna nie jest ciałem o stałym składzie: zależy on każdorazowo od omawianej tematyki. Tym razem spotkanie przyjęło formułę Okrągłego Stołu Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech.

Zaproszeni do Ambasady przedstawiciele Polonii mówili o swoich osiągnięciach i sukcesach, jak i problemach i punktach krytycznych działalności. Część spotkania była poświęcona wymaganiom formalnym prowadzenia działalności stowarzyszeniowej we Włoszech, w tym możliwym ścieżkom wnioskowania o dofinansowanie.

Program Okrągłego Stołu Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech

Rzym, 28.01.2023

Moderują: Konsul Agata Ibek-Wojtasik, Kamila Kowalska, Ambasada RP w Rzymie

9.45 przybycie uczestników

10.00-10.30 powitania, przedstawienie uczestników i część oficjalna

Ambasador Anna Maria Anders Ambasador – oczekiwania wobec Polonii i współpraca Ambasady RP z Polonią

Konsul Anna Golec-Mastroianni – oczekiwania wobec Polonii i współpraca KG Mediolan z Polonią

Jacek Żur, I radca DWPPG MSZ – rola MSZ w kontaktach z Polonią

Dyrektor Jan Badowski KPRM tbc – rola KPRM w kontaktach z Polonią

10.30-11.00 próba kategoryzacji form działalności polonijnej i wymogi formalne dotyczące działalności

stowarzyszeniowej

11.00-12.00 możliwości finansowania działalności polonijnej i składanie wniosków o dofinansowania (za pośrednictwem konsulatów, KPRM, fundusze europejskie)

12.00-13.00 lunch bufetowy

13.00-13.20 pozyskiwanie nowych sympatyków, otwarcie na młodzież, kolejne pokolenia Polonii

13.20-13.40 współpraca z włoskim środowiskiem lokalnym, lokale na działalność stowarzyszeniową

13.40 -14.10 oferta stowarzyszeń polonijnych: kultura, szkoła czy pomoc?

14.10-14.40 współpraca czy konkurencja? Jak koordynować działalność polonijną? Razem czy osobno? Imprezy cykliczne, baza osób do wykorzystania – lokalni artyści polonijni?

14.40-15.00 media polonijne

15.00 podsumowanie spotkania

Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo bardzo istotna jest wymiana informacji i współpraca pomiędzy różnego typu stowarzyszeniami czy działalnością niezrzeszonych.

Na tego typu spotkaniach mamy możliwość nie tylko zdobycia określonej wiedzy, ale też poznania poszczególnych struktur polonijnych i nawiązania współpracy, wykorzystując doświadczenie i wiedzę każdego z nas. Wielu osobom tu dziś obecnym zazdrościłam pomysłów, zrobili rzeczy naprawdę fajne i dobrze o tym mówić, pisać i działać razem – oceniła nasza korespondentka Ewa Trzcińska, prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech obecna na spotkaniu.

Z przyjemnością odnotowaliśmy wiele ciepłych słów pod adresem naszego portalu, jako tego który publikuje wszystkie materiały dotyczące Polonii we Włoszech, nie dając redakcyjnych komentarzy czy blokad dla poszczególnych środowisk. Dziękujemy za tak pozytywną ocenę naszej pracy, którą wykonujemy z sercem i w ramach działalności nieodpłatnej.

Korespondencja Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]

Zdjęcia Videopyja
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *