POLSCY POLICJANCI – NARCIARZE NA WŁOSKICH STOKACH

Od początku tego tygodnia, w ramach współpracy międzynarodowej, sześciu polskich policjantów pełni służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej. Czterech policjantów patroluje stoki narciarskie wraz z włoskimi kolegami w rejonie miejscowości Moena, dwóch zaś w rejonie Madonna di Campiglio, gdzie co roku czas wolny spędzają tysiące polskich turystów. Nasi policjanci spędzą we Włoszech dwa tygodnie.

Polacy chętnie korzystają z możliwości swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej, w tym szczególnie w celach rekreacyjnych. Z sytuacją tą mamy do czynienia nie tylko w okresie letnim ale również zimowym. W sezonie zimowym Polacy korzystają szczególnie chętnie z rekreacji górskiej we Włoszech. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zapewnienia przez polską Policję bezpieczeństwa naszym rodakom. Przedsięwzięcia w postaci patroli międzynarodowych organizuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Foto Pixabay

Współpraca w zakresie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w zimowym sezonie turystycznym realizowana jest na mocy Porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Polscy policjanci – narciarze asystują i pomagają włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich w rejonie Moeny oraz Madonna di Campiglio.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywną, sprawdzoną w praktyce formą współpracy, cenioną nie tylko przez naszych rodaków, ale przede wszystkim partnerów zagranicznych jak i naszą służbę dyplomatyczną, stąd też mają już kilkunastoletnią tradycję.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę na włoskich stokach należy:

·         podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi za granicą,

·         ułatwienie komunikacji z miejscową policją oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,

·         pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z placówkami dyplomatycznymi,

·         podtrzymanie statusu obywateli polskich za granicą jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami innych państw.

Dodać należy, że delegowani policjanci na co dzień pełnią służbę na Śląsku i Małopolsce i stąd  posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach oraz legitymują się uprawnieniami instruktora narciarstwa PZN. W trakcie służby na włoskich stokach występują w służbowym stroju narciarskim, nie są jednak wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w broń służbową. Ogromną wartością dodaną tego rodzaju współpracy jest również możliwość wymiany doświadczeń z włoskimi kolegami. 

Podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć policjanci spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych rodaków i wyrazami sympatii. Pomoc ze strony polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez naszych rodaków, albowiem znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty z włoskimi służbami.

Niemniej jednak korzystając z uroków zimowej kanikuły nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zarówno na samych stokach, jak i w rejonie zakwaterowania. Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznej chwili podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy wypoczywający na stokach włoskich Dolomitów z reguły są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają, zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

(Biuro Prewencji KGP)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *