Niesamowite! W Palermo uczniowie rysują brakujący krzyż i umieszczają go w klasie.

Włoskie media piszą o niecodziennym wydarzeniu. W trzeciej klasie Instytutu Technicznego Filippo Parlatore w Palermo brakowało krzyża na ścianie… Uczniowie nie zastanawiając się narysowali go na kartce papieru z napisem: ” Zrobione z sercem ,, i przytwierdzili do ściany. Wiadomość obiegła półwysep i spotkała się z wielką aprobatą.

Eksponowanie krzyża we włoskich salach lekcyjnych było tematem dyskusyjnym w historii Włoch. Jednak w ostatnich latach wiele włoskich szkół często rezygnuje z posiadania go w klasie.

Od dawna budzi wiele dyskusji kwestia eksponowania krucyfiksów w salach lekcyjnych, którą regulują jeszcze przepisy z lat 20. ubiegłego wieku,.

Foto i rysunek Aneta Malinowska

W orzeczeniu czytamy, że eksponowanie krucyfiksu – uważanego za symbol związany z tradycją kulturową narodu włoskiego – nie może być rozumiane jako akt dyskryminacji, ponieważ jest to symbol pasywny, który nie wskazuje na żaden akt przynależności ze strony nauczycieli i nie ogranicza ich wolności nauczania ani wyrażania swoich przekonań na temat samego krucyfiksu.

Być może najbardziej znane jest orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z 2011 r. – składające się z 17 sędziów zajmujących się najbardziej skomplikowanymi sprawami – które uchyliło wcześniejszy wyrok Europejskiego Trybunału.

Foto Pixabay

W 2009 roku Trybunał Europejski faktycznie orzekł, że eksponowanie krzyża narusza wolność rodziców do kształcenia dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Włoski rząd złożył apelację, a Wielka Izba przyznała mu rację, orzekając, że eksponowanie krucyfiksów w szkołach nie może być uznane za element „indoktrynacji” ani za naruszenie praw człowieka. Wtedy powstała dyskusja na temat świeckości państwa i ewentualnego obrażania członków innych religii, czy ateistów. Przez długi czas zadawano więc pytanie: czy krucyfiks powinien być wystawiony w klasie czy jednak nie?

Foto Pixabay

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 2021 roku ostatecznie ustaliło, że eksponowanie nie jest obowiązkowe, ale nie ma też charakteru dyskryminacyjnego. Nie może być narzucone, jednak musi być ustalone samodzielnie przez daną szkołę, z zachowaniem dialogu i porozumienia między stronami zaangażowanymi w ewentualny spór, szanując wszystkich, zarówno osoby innego wyznania jak i niewierzących.

Korespondencja Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *