Rejestracja uczestników na I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja uczestników na I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Zakończenie rejestracji przewidywane jest na 14 maja br.

Link do strony internetowej organizatora: https://instytutkolbego.pl/pl/kongres-2023

Link do kwestionariusza: https://forms.orpeg.pl/index.php/797213?lang=pl

.

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres
Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy RP,
Pani Agaty Kornhauser-Dudy.


Organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.


Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej
i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady
popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne.
Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami
działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji
edukacji polskiej i polonijnej w świecie.


Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja
środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń
nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także
wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które
zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.


Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz
edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli
organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek
polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski,
w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub
w języku polskim, stypendystów i lektorów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *