Sergio Mattarella z wizytą w Warszawie. Włochy i Polska zacieśniają swoje stosunki.

Wizytę oficjalną w Rzeczpospolitej Polskiej złożył Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella. Przebywał z wizytą państwową w Polsce od 16 do 19 kwietnia. Po przyjeździe do Warszawy spotkał się z pracownikami ambasady włoskiej w Warszawie oraz z przedstawicielami społeczności włoskiej.

Natomiast w poniedziałek 17 kwietnia rano, Prezydent Mattarella został powitany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim.

Foto Pixabay

Włoski Prezydent podczas rozmowy z Prezydentem RP zaznaczył,  że jest „przerażony  zachowaniem Rosjan”, odnosząc się do przemocy wobec ludności cywilnej, w szczególności dzieci, osób starszych i spustoszenia miast ukraińskich której nadal dopuszcza się wojna.

Sergio Mattarella prosił Polaków o pomoc dla Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne,  zaznaczając w rozmowach dwustronnych z Dudą, że ” Musi być zachowana spójność Unii Europejskiej, bo jej istnienie jest zagrożone”. Prezydent Republiki Włoskiej był również pełen konsensu  w sprawie rozszerzenia UE o Ukrainę, Mołdawię oraz Bałkany Zachodnie, zaznaczając, że „UE powinna wyjść poza prehistoryczne zasady bo Europa potrzebuje nowej polityki azylowej”. Współpraca w ramach UE dwustronne relacje, w tym gospodarcze a przede wszystkim kwestie migracji były głównymi tematami rozmów.

Podczas dwustronnego spotkania, głowa państwa włoskiego Sergio Mattarella  z prezydentem RP Andrzej   Duda powracał do poruszanych już przez swojego rozmówcę tematów:

„Gdyby Ukraina została pozostawiona na łasce tej agresji, inne poszłyby za nią” – wspomina Mattarella, podkreślając, jak ważne jest, jak nigdy dotąd, podążanie drogą pomocy wojskowej gospodarczej i logistycznej. W związku z tym prezydent włoski przypominał o hojności Polaków w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, podkreślając kwestię przyjęcia uciekających osób od przemocy i wojny. Podobny problem  dotyczy także Włoch, dokąd napływają tysiące ludzi z Afryki i Azji . Z tego powodu, mówi Mattarella, że : kluczowe i bardzo ważne jest utrzymanie „ciągłych relacji z kontynentem afrykańskim, to, co dzieje się w Afryce  jest alarmujące”.

Każda droga pomocy – przypomina głowa państwa – musi być podjęta wspólnie, w ramach europejskich, z sojusznikami Unii i członkami NATO: „ Kraje UE są zjednoczone w NATO: cieszymy się z wejścia Finlandii do Sojuszu, mamy nadzieję, że wkrótce również Szwecja będzie mogła do niego przystąpić” – podkreśla Mattarella. Jednocześnie ważne jest, aby Unia Europejska skutecznie i w sposób natychmiastowy reagowały na bieżące pilne potrzeby” – powiedział Mattarella, podkreślając, że ​​istnieje „pełny konsensus” także w sprawie rozszerzenia o Bałkany Zachodnie , kraje, które „czynią ogromne wysiłki” w tym kierunku mając nadzieję, że Unia Europejska będzie „aktywnym protagonistą” procesu pokojowego.

Na początku swojego wystąpienia Mattarella wspomniał, że ​​istnieje pomiędzy Włochami a Polska  „rosnąca wymiana gospodarcza”, dzięki „wspaniałej współpracy między naszymi firmami a polskimi”. 

Również wymiana kulturalna między Rzymem a Warszawą też jest korzystna i „zrodzona dawno temu”. Długa tradycja wymian, która nasiliła się także na poziomie młodych ludzi, Polaków mieszkających we Włoszech i Włochów mieszkających tutaj” – powiedział Mattarella. „Nasi współobywatele tworzą tkankę, sieć relacji, która cementuje i w coraz większym stopniu buduje przyjaźń między naszymi krajami” – podkreślił.

Prezydent włoski przypomniał, że ​​w tym roku nawet we Włoszech, obchodzona jest setna rocznica urodzin poetki Wisławy Szymborskiej, gdzie jest bardzo lubiana, urodzonej w Krakowie w 1923 roku, wyróżniona Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku. 

We wtorek 18 kwietnia prezydent Mattarella spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w gmachu Kancelarii, z przewodniczącą Sejmu Elżbietą Witek i przewodniczącym Senatu Tomaszem Grodzkim w gmachu Parlamentu.

Podczas swojego pobytu, Mattarella umieścił koronę w Sacellum Nieznanego Żołnierza.

Sergio Mattarella odwiedził  Auschwitz, gdzie złoży wieniec pod murem straceń, zwiedzi Muzeum Auschwitz 1 i wziął udział w ceremonii zamknięcia Marszu Żywych.

Foto Pixabay

W środę 19 kwietnia, Głowa Państwa włoskiego wygłosiła przemówienie inauguracyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Program wizyty obejmował m.in. spotkanie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wygłoszenie wykładu dla studentów zgromadzonych w auli Collegium Novum.        Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a włoskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Po spotkaniu prezydent Sergio Mattarella oddał hołd ofiarom Sonderaktion Krakau, składając wieniec pod tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie z 6 listopada 1939 roku.

Główną częścią wizyty był wykład, który prezydent Włoch wygłosił do studentów UJ w auli Collegium Novum. 

– Ten Uniwersytet i to miasto, w którym ma on swoją siedzibę, są miejscem symbolicznym dla Polski, ale nie tylko dla Polski, także dla całej kultury europejskiej. Miejscem, które przywraca obraz tej Europy, która w swoich doświadczeniach narodowych i instytucjonalnych powołała do istnienia wspólny korpus wiedzy i wartości – mówił Sergio Mattarella, zaznaczając, że powstałą w średniowieczu sieć uczelni można uznać za zalążek późniejszych europejskich instytucji wspólnotowych. Prezydent Włoch podkreślił przy tym, że w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę należy szczególnie strzec europejskiej jedności. W tym kontekście przywołał słowa Jeana Monneta, który przewidywał, że „zjednoczona Europa powstanie w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe i będzie wynikiem rozwiązań wypracowanych w obliczu tych kryzysów”; przestrzegł jednak, że nie można się do tego ograniczać

Prezydent Włoch podczas wizyty w Polsce, został odznaczony „Białym Orłem” najwyższym odznaczeniem kraju, które odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a  na zakończenie spotkania obie głowy państw wydały oświadczenia dla prasy, podkreślając „wielką przyjaźń” między Włochami a Polską.

Tekst: Anna Dorota Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *