Informacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu i Senatu. Jeśli tego dnia będziesz przebywał we Włoszech, i będziesz dysponował ważnym paszportem lub dowodem osobistym, będziesz mógł zagłosować w jednym z obwodów utworzonych w tym kraju.

.

Foto Pixabay

.

  • Głosowanie będzie odbywało się osobiście (nie korespondencyjnie), w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
  • Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą nie została jeszcze ogłoszona. Nastąpi to w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą dokonywane przez konsulów.  
  • Po utworzeniu obwodów głosowania będziesz mógł zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Ostatnim dniem, w którym będziesz mógł to uczynić będzie 10 października 2023 r. Do spisu wyborców będzie można dopisać się poprzez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory albo przekazując podpisany wniosek listownie lub e-mailem na adres właściwego urzędu konsularnego.
  • W obwodach utworzonych we Włoszech zagłosować będą mogły również wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania (pobranego np. z gminy w Polsce). 

Więcej informacji dotyczących wyborów w 2023 r. znajdziesz na stronach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.

Wszelkie nowe istotne informacje dotyczące organizacji wyborów we Włoszech, w tym o powołaniu obwodów głosowania oraz rozpoczęciu zbierania zgłoszeń do spisów wyborców, będą na bieżąco publikowane na stronie rządowej gov.pl.

Źródło Gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *