Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności – konkurs dla uczniów z polskich szkół za granicą

„Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności” – konkurs dla uczniów z polskich szkół za granicą

Zapraszamy uczniów z polskich szkół oraz placówek z językiem polskim działających za granicą do
udziału w konkursie na projekt plakatu upamiętniającego bohaterów Rzeczpospolitej Polskiej na
uchodźstwie. Konkurs jest elementem kampanii edukacyjnej „Misja: Wolna Polska”, organizowanej
przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a finansowanej ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu plakatu nawiązującego do tematyki kampanii
„Misja: Wolna Polska”. To od uczestników zależy czyją biografią się zainspirują, która historia
bohaterów RP na uchodźstwie wyda im się najbardziej interesująca i warta opowiedzenia za pomocą
pracy graficznej. Główny cel to upamiętnienie bohaterów RP na uchodźstwie, którzy walczyli o
wolność Ojczyzny. Byli to ludzie, których okres II wojny światowej, a później niestabilna sytuacja po
wojnie zmusiła do opuszczenia kraju i walki poza granicami o niepodległą i demokratyczną Ojczyznę.
Przez ponad 50 lat polskie władze na uchodźstwie zapewniały instytucjonalną ciągłość niepodległej
Rzeczpospolitej i dawały Polakom nadzieję na odzyskanie wolności. Więcej o niezwykłych historiach
przywódców, polityków i bohaterów walk, można znaleźć między innymi na stronie
www.misjawolnapolska.pl .


Konkurs skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół polskich i placówek edukacyjnych z
językiem polskim, działających poza granicami Polski. Prace można zgłaszać indywidualnie lub w
grupach do 3 osób, w dwóch kategoriach wiekowych: od 11 do 14 lat oraz od 15 do 18 lat.
Plakat może być przygotowany w dowolnej technice plastycznej lub komputerowej. Prace będą
oceniane na podstawie takich kryteriów jak: zgodność pracy z tematyką konkursu, wartość
artystyczna pracy, wartość edukacyjna pracy oraz kreatywność. Jury wyłoni trzy najlepsze prace w
obydwu kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody tj. drony
rekreacyjne, głośniki i słuchawki bezprzewodowe oraz pakiety książek historycznych i gier
edukacyjnych o Polsce.


Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie
www.misjawolnapolska.pl , do którego należy załączyć zdjęcie pracy wraz ze wszystkimi wymaganymi
danymi. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2023 r. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi
7 grudnia 2021 r. na profilach kampanii edukacyjnej „Misja: Wolna Polska” i Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego” na Facebooku, na stronie www.misjawolnapolska.pl .
Kampania edukacyjna „Misja: Wolna Polska”, w ramach której odbywa się konkurs „Rzeczpospolita
Polska na uchodźstwie: droga do wolności” jest organizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Celem tej inicjatywy jest przywrócenie pamięci o Prezydentach
RP na uchodźstwie oraz o rządzie emigracyjnym i jego historycznej misji.


Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o kampanii „Misja:
Wolna Polska” znajdują się na stronie www.misjawolnapolska.pl .

Kontakt dla uczestników:
Aleksandra Marszałek
e-mail: [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *