Międzynarodowa konferencja i wystawa w Ferrarze z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Konferencja o Mikołaju Koperniku została zorganizowana w piątek 17 listopada b.r. w Palazzo Turchi di Bagno oraz w sobotę 18 listopada w Sali Agnelli Biblioteki Ariostea w Ferrarze.

.

.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy: włoscy mistrzowie Kopernika, organizacja i środowisko naukowe Pracowni w Ferrarze, gdzie Kopernik ukończył studia w 1503 roku, a także znaczenie i dziedzictwo astronomii kopernikańskiej.

Konferencja jest efektem współpracy Uniwersytetu w Ferrarze, Instytutu Studiów Renesansowych, Akademii Nauk w Ferrarze i Polskiej Akademii Kopernikańskiej.

.

.

Przekazujemy relację Danuty Trzaskowskiej Grimandi prezes stwarzyszenia ,,Associazione Niccolo Copernico Bologna,,

,,Uniwersytet w Ferrarze uhonorował Mikołaja Kopernika dwudniową konferencją naukową zorganizowaną przy współpracy z Akademią Kopernikańską w Warszawie. W dniach 17 i 18 listopada, w prestiżowym Pałacu Turchi di Bagno, wysłuchaliśmy ciekawych odczytów włoskich lektorów z Ferrary, Bolonii i Padwy oraz interwencji członków polskiej delegacji, z prof. Krzysztofem Górskim na czele.

.

.

Obrady zakończyły się inauguracją piękniej i wspaniale przygotowanej wystawy “In camino verso le stelle, Niccolò Copernico e l’Europa del Rinascimento”. Wśród eksponatów znajduje siȩ min. oryginalny zapis dotyczący pozyskania przez Kopernika doktoratu z prawa kanonicznego, noszący datȩ 31 maja 1503 roku.

.

.

.

Wystawę można zwiedzać do daty urodzin Kopernika, tzn. do dnia 19 lutego 2024.

Zapraszamy !!,,

Korespondencja Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura

Fotografie Danuta Trzaskowska Grimandi
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *