Tag: eurofundusze, europejskie środki finansowe, fundusze europejskie, Polacy we Wloszech, Polska, Wlochy

Włochy nie umieją korzystać z funduszy europejskich tak jak Polska

Italii przypadła suma 42,7 mld z funduszy europejskich, a razem ze współfinansowaniem krajowym (koniecznym aby uruchomić fundusze) to daje w sumie ponad 73,6 mld...