Tag: Anna Dorota Wieckowska, Anna Dorota Więckowska, fotobioreaktory, Polacy we Wloszech, powietrze

Fotobioreaktory zwane „Płynnymi drzewami” to nasza przyszłość?

„Płynne drzewa”, techniczne rzecz biorąc są fotobioreaktorem, czyli systemem zdolnym do wychwytywania dwutlenku węgla i przekształcania go w czysty...