Tag: bezpieczenstwo, Europejska Straż Przybrzeżna, FRONTEX, imigracja, imigranci, Morze Sródziemne, polityka Europy, prasa włoska, Unia Europejska, Wlochy

Powstała Europejska Straż Przybrzeżna. Kraje UE wspólnie patrolują Morze Śródziemne

Od 6 października 2016 na wybrzeżach Morza Śródziemnego rozpoczyna służbę nowo utworzona Europejska Straż Przybrzeżna. Europejska Straż Przybrzeżna i...