Powstała Europejska Straż Przybrzeżna. Kraje UE wspólnie patrolują Morze Śródziemne

Od 6 października 2016 na wybrzeżach Morza Śródziemnego rozpoczyna służbę nowo utworzona Europejska Straż Przybrzeżna.

Europejska Straż Przybrzeżna i Graniczna będzie czuwać nad bezpieczeństwem granic państw europejskich na terenie Schengen i ma sprostać wyzwaniom masowej migracji.  Służby graniczne wszystkich państw Unii będą wspólnie strzec i kontrolować wybrzeża na Morzu Śródziemnym. Będą zarządzane przez agencję FRONTEX we wspólpracy z władzami narodowymi krajów członkowskich.

Europejska Straż Przybrzeżna ma liczyć 1500 funkcjonariuszy pochodzących z przybrzeżnych straży granicznych poszczególnych krajów UE. Do zadań nowej straży bedzie należeć także deportacja osób, którzy nie otrzymali zgody na pobyt na terenie Unii.

.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *